Spolupráce s FF UK

Josef Šlerka, vedoucí pedagog oboru Studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bude se svými studenty spolupracovat s Českým statistickým úřadem.

Josef Šlerka, vedoucí pedagog oboru Studia nových médií na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bude se svými studenty spolupracovat s Českým statistickým úřadem na vizualizaci a propagaci prezentace statistických dat v nových médiích. Spolupráce je zaměřena zejména na otevřená data, která ČSÚ jako jeden z mála úřadů nabízí veřejnosti k využití. Studenti se budou také podílet na přípravě aplikací pro web a mobilní zobrazovací zařízení s cílem moderní a interaktivní formou prezentovat statistické údaje.