Statistika&My nejlepším časopisem státní správy

Časopis Českého statistického úřadu zvítězil v historicky prvním ročníku soutěže Fénix content marketing v kategorii Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru. Odborná porota se shodla na tom, že obsah Statistiky&My je obsahově a graficky natolik zajímavý, že může být využitelný takřka pro každého.

Zapomeňte na marketing, nabídněte kvalitní obsah. Tak by se dala shrnout hlavní myšlenka soutěže firemních publikací v tištěné či elektronické podobě Fénix. Celkem 25 porotců a profesionálů hodnotilo práci a kreativitu v 15 kategoriích. Pět dílčích porot bodovalo jednotlivé parametry prací. Fénix content marketing byl první oborovou soutěží v českém prostředí, která zároveň přinesla zpětnou vazbu jejím účastníkům.

Ilustrační foto

Časopis státní správy bez administrativního patosu

Časopis Statistika&My získal v celkovém hodnocení kvality publikace 8,25 bodu, což bylo nejvíce ze všech přihlášených titulů v kategorii Časopisy státní správy, veřejného a neziskového sektoru. V té soutěžily publikace státních úřadů, neziskových organizací apod., které vysvětlují cíle a svoji činnost a podporují pochopení aktivit v očích veřejnosti.
Porota se shodla na tom, že časopis Statistika&My je zajímavý jak obsahově, tak graficky a má všestrannou využitelnost. Ocenila dále jeho atraktivní zpracování a edukativní charakter. Kladně hodnotila zpracování odborných témat tak, aby byla využitelná širokou škálou příjemců a popularizovaly statistické výsledky. Porotě se líbila i grafická úroveň, infografiky a přílohy. Kvalitní tisk a celé vyznění titulu ČSÚ přineslo časopisu při celkovém hodnocení další body. „Úroveň textu se zbavila administrativního patosu,“ shodla se porota nakonec.

Názory členů poroty

Čtenáři
Porotce 1: „Obsah, který zaujme nejenom zapáleného statistika.“
Porotce 2: „Bohatý informační obsah, zajímavý jak pro laiky, tak pro odbornější veřejnost, případně média. Kultivovaný jazyk, i když místy, i vzhledem k tématu, poněkud složitější. Snaha o maximální využití výhod horizontálního i vertikálního členění textu.“
Porotce 3: „Dokonalá práce s textem, která ukazuje, že i statistika může být čtivou. To vše doplněno o čistou grafickou práci.“

Šéfredaktoři

Porotce 1: „Průměrné. Titul mě ničím novým nepřekvapil, ale oceňuji jeho odbornou úroveň a kvalitu.“
Porotce 2: „Perfektně zpracovaný obsah, který jinak není každému srozumitelný.“
Porotce 3: „Dobře a umně zpracovaná prezentace statistických údajů, která je místy náročnější, ale to lze u tohoto tématu očekávat.“