Změna v Rychlé informaci o zahraničním obchodu

Od března 2014 mění ČSÚ podobu Rychlé informace o zahraničním obchodě.

Od března 2014 mění ČSÚ podobu Rychlé informace o zahraničním obchodě. Dochází ke zdůraznění údajů o obchodní bilanci v tzv. národním pojetí (podle principu změny vlastnictví), přičemž zůstává zachována i informace o vývoji přeshraniční statistiky.
Důvodem změny byl rostoucí nesoulad údajů o přeshraničním pohybu zboží s ostatními makroekonomickými ukazateli české ekonomiky publikovanými ve statistice národních účtů a platební bilance. Spolu s tím dochází k přesunu tabulkových příloh do časových řad na internetových stránkách ČSÚ a doplnění o převodový můstek mezi oběma pojetími. Pro zajištění srovnatelnosti údajů v národním pojetí je nezbytné používat pouze nově publikované časové řady. Více informací naleznete na ZDE.