Dopady ICT na společnost

VYDÁNÍ: 03/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

I když investice a kvalifikované lidské zdroje představují základ pro rozvoj oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), je to teprve efektivní nasazení a využití těchto moderních technologií, které umožňují zvyšování ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. I přes často pronášené proklamace o významu ICT

I když investice a kvalifikované lidské zdroje představují základ pro rozvoj oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), je to teprve efektivní nasazení a využití těchto moderních technologií, které umožňují zvyšování ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. I přes často pronášené proklamace o významu ICT jako jednoho ze základních faktorů hospodářské prosperity společnosti, nejsou sliby spojené s podporou jejich dalšího rozvoje často podloženy relevantními fakty a znalostí reality.
Český statistický úřad se proto v posledních zhruba deseti letech snaží systematicky provádět celou řadu aktivit v oblasti statistického zachycení rozšíření a využívání těchto technologií. Jeho cílem je vytvořit komplexní obraz o rozvoji digitální ekonomiky a společnosti v České republice.
Rozvoj ICT statistiky byl sice v posledních letech založen především na základě lepšího využití existujících statistických nebo administrativních datových zdrojů pro měření digitální ekonomiky, ale hlavní prioritou úřadu zůstává další rozvoj samostatných šetření o využívání těchto technologií jak v podnicích, tak i mezi jednotlivci. I když je považováno umění používat tyto moderní technologie za jeden z klíčových faktorů ekonomického, sociálního a politického rozvoje společnosti, rozšíření ICT s sebou přináší i celou řadu negativních jevů, jako jsou ztráta soukromí, ohrožení bezpečnosti dat, kybernetická šikana, zahlcování nežádoucími informacemi a mnohé další. I proto chceme lépe statisticky podchytit ekonomické a sociální dopady rozšíření používání ICT ve všech oblastech společnosti.
Kromě výše uvedených šetření bychom se v roce 2014 chtěli zaměřit i na rozvoj statistik v oblasti měření role ICT ve zdravotnictví (eHealth) a ve veřejné správě (eGovernment). Další rozvoj ve sledování digitální ekonomiky a společnosti by kromě mezinárodních potřeb a souvisejících závazků měl vycházet i z národních priorit. Z tohoto důvodu chce Český statistický úřad více spolupracovat s hlavními uživateli statistik ICT, kteří se na tvorbě ukazatelů podílejí.

Autor: , oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Největší digitální propast je na Vysočině

ilustrativní obrázek

Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni (97 %), podíl seniorů nad 65 let, kteří užívají internet alespoň jednou týdně, je zatím 27 %.

Kdo je u nás odborníkem na informační technologie

Ilustrační foto

Podle statistik ČSÚ bylo v roce 2012 v České republice zaměstnáno 132 tis. osob na pozici odborníka na informační technologie (IT). Na zaměstnané populaci se podíleli necelými třemi procenty. Typickým IT odborníkem je mladý muž s vysokoškolským vzděláním technického směru.

Programátoři mají nejvyšší mzdy

Ilustrační foto

Podle statistik ČSÚ bylo v roce 2012 v České republice zaměstnáno 132 tis. osob na pozici odborníka na informační technologie (IT). Na zaměstnané populaci se podíleli necelými třemi procenty. Typickým IT odborníkem je mladý muž s vysokoškolským vzděláním technického směru.

Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu?

Ilustrační foto

V roce 2012 se investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) podílely na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice dvěma procenty. Jednalo se o výrazně nižší podíl než na začátku tisíciletí. Podobně je na tom i zbytek Evropy.

Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě

Ilustrační foto

Jednou z nejvýznamnějších komoditních skupin obchodovaných se zahraničím se postupně stalo ICT zboží, jehož se v roce 2012 vyvezlo z ČR za zhruba 450 mld. Kč. To byla více než jedna sedmina celého českého exportu. Česká republika se tak zařadila mezi největší vývozce ICT zboží nejen v Evropě, ale i ve světě.