Programátoři mají nejvyšší mzdy

VYDÁNÍ: 03/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Podle statistik ČSÚ bylo v roce 2012 v České republice zaměstnáno 132 tis. osob na pozici odborníka na informační technologie (IT). Na zaměstnané populaci se podíleli necelými třemi procenty. Typickým IT odborníkem je mladý muž s vysokoškolským vzděláním technického směru.

Mezi platy jednotlivých typů zaměstnání, která jsou pro oblast informačních technologií charakteristická, existují rozdíly, a to poměrně výrazné. Jak lze předpokládat, vyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu mají specialisté. Jejich mzda v roce 2012 přesahovala 46 tis. Kč. Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) pobírali průměrnou měsíční mzdu o asi 10 tis. Kč nižší. Mezi specialisty dosahují na vyšší mzdy analytici a vývojáři softwaru, kteří měli v průměru 48 tis. Kč, kdežto spe­cialisté v oblasti databází asi 43 tis. Kč. Ve skupině techniků jsou na tom s platem výrazně lépe technici provozu a uživatelské podpory ICT. V roce 2012 si průměrně vydělali 37 tis. Kč. Technici v oblasti telekomunikací a vysílání měli průměrný příjem asi 30 tis. Kč.

Lépe na tom byli muži

Ve výši průměrné hrubé měsíční mzdy IT odborníků existují mezi muži a ženami rozdíly, stejně jako je tomu i v případě celkových mezd v České republice.
V roce 2012 dosáhl průměrný plat mužů na pozicích IT odborníků bezmála 43 tis. Kč. V případě žen činil více než 37 tis. Kč. Průměrná mzda žen zaměstnaných na IT pozicích se tak pohybuje na 87 % mzdy mužů.
Rozložení platů IT odborníků do jednotlivých věkových skupin kopíruje rozložení celkových platů v České republice. To znamená, že mzdy nerostou úměrně s věkem, ale svého maxima dosáhnou u osob z věkové skupiny
35–39 let. U vyšších věkových skupin již dochází k poklesu s mírným vzestupem od věku 55 let. Ten je pravděpodobně způsoben faktem, že zaměstnanci s vyšším platem zůstávají v zaměstnání déle. Obecně platí, že nejnižší platy mají zaměstnanci v nejnižších věkových skupinách, tzn. na počátku své kariéry, a následně dochází k prudkému nárůstu platů s již zmíněným vrcholem ve věku 35–39 let. V této věkové skupině dosahuje průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníka 48 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR v roce 2012  (v Kč)

Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR v roce 2012  (v Kč)

Studovat se vyplatí

Pravidlo, že s růstem vzdělání roste i odměna za práci, platí i v oblasti informačních technologií. Průměrná mzda IT odborníka s vysokoškolským vzděláním byla v roce 2012 o více než 13 tis. Kč vyšší než toho, kdo měl jen střední vzdělání s maturitou.
Pokud se podíváme detailněji na dvě hlavní skupiny IT odborníků, je zřejmé, že v případě mezd specialistů nezáleží na tom, zda mají vzdělání střední s maturitou nebo vyšší odborné či bakalářské. V těchto případech totiž pobírají měsíčně asi 41,5 tis. Kč. Magistersky vzdělaní specialisté však pobírají 52 tis. Kč měsíčně.
U techniků jsou v jednotlivých vzdělanostních skupinách patrné téměř stejnoměrné rozdíly ve mzdách. Ti, kteří měli jen maturitu, brali v roce 2012 v průměru 32 tis. Kč. Technici s vyšším odborným či bakalářským vzdělání dostávali plat ve výši téměř 38 tis. Kč a magistři pak necelých 44 tis. Kč.

Rozdíly mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou

Významné rozdíly ve výši platů mezi IT odborníky jsou samozřejmě také podle toho, zda je daný odborník zaměstnán v podnikatelské či nepodnikatelské sféře. Nikoho asi nepřekvapí, že ve sféře podnikatelské jsou jejich platy výrazně vyšší. Rozdíl průměrného platu IT odborníků zaměstnaných v těchto dvou rozdílných sférách činil v roce 2012 více než 16 tis. Kč, což by se dalo popsat také tak, že IT odborník zaměstnaný v nepodnikatelské sféře pobíral pouhých 63 % platu IT odborníka zaměstnaného v podnikatelské sféře.
V případě dvou výše zmíněných sfér stojí za zmínku také rozdíly mezi průměrnými platy žen a mužů. V nepodnikatelské sféře pobírají ženy IT odbornice 93 % mzdy mužů IT odborníků, v podnikatelské sféře 89 %. Tyto rozdíly ve výši platů žen a mužů mezi zmiňovanými sférami jsou způsobeny tabulkovými platy v nepodnikatelské sféře, které znemožňují dělat mezi muži a ženami výraznější rozdíly.

Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků podle zaměstnání a nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2012 (v Kč)

Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků podle zaměstnání a nejvyššího dosaženého vzdělání v roce 2012 (v Kč)

Být tak IT odborníkem v peněžnictví

Plat IT odborníka ovlivňuje také oblast, ve které pracuje. Nejvyšších průměrných mezd dosahovali ti, kteří pracovali v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Jejich mzda dosahovala v průměru více než 61 tis. Kč měsíčně. Špatně na tom nejsou ani IT odborníci z odvětví informační a komunikační činnosti či výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.
Podle očekávání měli nejvyšší hrubou průměrnou měsíční mzdu IT odborníci v hlavním městě Praze. V roce 2012 zde dosahoval průměrný plat IT odborníka téměř 50 tis. Kč. Druhý nejvyšší průměrný měsíční plat IT odborníka byl v roce 2012 zaznamenán v Jihomoravském a Středočeském kraji. Nejednalo se však o tak vysokou částku, jako tomu bylo v případě hlavního města. Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníka činila v Jihomoravském kraji necelých 43 tis. Kč. V kraji Středočeském byla ještě asi o 4 tis. Kč nižší. Výše platu IT odborníků ve Středočeském kraji je z velké části také ovlivněna blízkostí Prahy. Část obyvatel kraje dojíždí za prací do hlavního města, kde jsou průměrné platy vyšší.
Více naleznete ZDE.

Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků podle zaměstnání a sféry působení
v roce 2012 (v Kč)

Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků podle zaměstnání a sféry působení v roce 2012 (v Kč)

Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků v krajích ČR v roce 2012 (v Kč)

Průměrná hrubá měsíční mzda IT odborníků v krajích ČR v roce 2012 (v Kč)

 

Autor: , vedoucí oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení

1 Pings/Trackbacks pro "Programátoři mají nejvyšší mzdy"

Související články

 

Největší digitální propast je na Vysočině

ilustrativní obrázek

Zatímco ve skupině mladých do 25 let jsou on-line téměř všichni (97 %), podíl seniorů nad 65 let, kteří užívají internet alespoň jednou týdně, je zatím 27 %.

Kolik vydělávají zaměstnanecké elity?

Ilustrační foto

Jen málo lidí by nechtělo brát plat manažera. Zní to pěkně, v realitě to ale mohou být částky velmi různorodé. Právě tak jako u specialistů.

Vývoj mezd a platů v období krize

ilustrativní obrázek

Více než čtyři pětiny ekonomicky aktivní populace v Česku se účastní trhu práce jako zaměstnanci. Přestože loňský rok přinesl o vývoji ekonomiky i trhu práce dobré zprávy, reálné mzdy a platy nedosáhly úrovně roku 2008.

Přes milion pracujících nevyužívá svou kvalifikaci

Ilustrační foto

Každý pátý pracující uvádí, že jeho zaměstnání neodpovídá úrovni stupně vzdělání a pracovním zkušenostem. Relativně často nevyužívají svoji kvalifikaci pracující se středním vzděláním s maturitou, a to většinou ženy.

Mzdy vzrostly všem

ilustrativní fotka

Ekonomické oživení v roce 2014 přineslo zvýšení zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti, ovšem růst mezd si podniky hlídaly, takže žádný rekordní posun nenastal. Přesto bylo zvyšování výdělků díky nízké inflaci příjemné.

Od roku 2000 se průměrná mzda téměř zdvojnásobila

Ilustrační foto

V roce 1937 činila průměrná měsíční mzda 764 Kč, v roce 1955 pak 1 192 Kčs a o patnáct let později, v roce 1970, už 1 915 Kčs. Nejvíce stoupala v letech 1992 a 1993 kvůli růstu spotřebitelských cen. Od roku 2000 do roku 2014 se průměrná mzda zvýšila o 94,3 %, z 13 219 Kč na 25 686 Kč.

Dopady ICT na společnost

Ing. Martin Mana

I když investice a kvalifikované lidské zdroje představují základ pro rozvoj oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), je to teprve efektivní nasazení a využití těchto moderních technologií, které umožňují zvyšování ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti společnosti. I přes často pronášené proklamace o významu ICT

Kdo je u nás odborníkem na informační technologie

Ilustrační foto

Podle statistik ČSÚ bylo v roce 2012 v České republice zaměstnáno 132 tis. osob na pozici odborníka na informační technologie (IT). Na zaměstnané populaci se podíleli necelými třemi procenty. Typickým IT odborníkem je mladý muž s vysokoškolským vzděláním technického směru.

Jsou investice do ICT cestou k hospodářskému růstu?

Ilustrační foto

V roce 2012 se investice do informačních a komunikačních technologií (ICT) podílely na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice dvěma procenty. Jednalo se o výrazně nižší podíl než na začátku tisíciletí. Podobně je na tom i zbytek Evropy.

Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě

Ilustrační foto

Jednou z nejvýznamnějších komoditních skupin obchodovaných se zahraničím se postupně stalo ICT zboží, jehož se v roce 2012 vyvezlo z ČR za zhruba 450 mld. Kč. To byla více než jedna sedmina celého českého exportu. Česká republika se tak zařadila mezi největší vývozce ICT zboží nejen v Evropě, ale i ve světě.