V cestovním ruchu pracuje téměř čtvrt milionu lidí

VYDÁNÍ: 03/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V roce 2012 zaměstnával cestovní ruch 231,1 tis. osob. Podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v České republice tak kopíruje situaci v Německu, Nizozemsku nebo ve Finsku.

V únoru 2014 zveřejnil ČSÚ aktuální výsledky Modulu zaměstnanosti cestovního ruchu. Vyplynulo z něho, že v roce 2012 pracovalo v odvětví cestovního ruchu 184,4 tis. zaměstnanců a 46,6 tis. sebezaměstnaných osob (podíl na zaměstnanosti ČR 4,4 % a 5,1 %).

Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu podle odvětví v roce 2012

Struktura zaměstnanosti v cestovním ruchu podle odvětví v roce 2012

Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v České republice je velmi podobný jako v Německu (4,6 %), Nizozemsku (4,4 %) či Finsku (4,5 %). Jen o málo vyšší podíl má Francie (4,9 %) nebo sousední Slovensko (5,3 %). Nejvyšší hodnoty vykazují turistické velmoci Španělsko (11,5 %) a Portugalsko (8,2 %).
V oborech, které jsou pro cestovní ruch charakteristické, např. služby ubytovacích zařízení, pohostinství, odvětví osobní dopravy, cestovní kanceláře, kulturní, sportovní a jiné rekreační služby, bylo zaměstnáno 72,2 % osob. Konkrétně ve stravovacích a pohostinských zařízeních našlo práci 69,2 tis. osob, v ubytovacích službách 41,5 tis. a v cestovních kancelářích 12,3 tis. osob. Dalších téměř 61 tis. osob bylo zaměstnáno v odvětvích souvisejících s cestovním ruchem. Patří mezi ně například výroba map, suvenýrů nebo upomínkových předmětů, obchodní činnosti, spoje a telekomunikace a činnosti v oblasti nemovitostí.
Modul zaměstnanosti cestovního ruchu sleduje také pracovní místa v tomto odvětví. Údaj zahrnuje i druhá a další zaměstnání a zároveň je přepočítán na ekvivalent plné pracovní doby, tj. plný úvazek.
V roce 2012 disponoval cestovní ruch 227,7 tis. pracovních míst. Čtyři pětiny z tohoto počtu připadaly na zaměstnance (180,3 tis.) a jednu pětinu tvořila pracovní místa sebezaměstnaných (47,4 tis.).

Zaměstnanost v cestovním ruchu a podíl v národním hospodářství ČR v letech 2003–2012

Zaměstnanost v cestovním ruchu  a podíl v národním hospodářství ČR v letech 2003–2012

Modul zaměstnanosti cestovního ruchu

ČSÚ začal sestavovat Modul zaměstnanosti cestovního ruchu v roce 2008 (s daty od referenčního roku 2003). V současné době se skládá z celkem 11 kvalitativně různých tabulek. Modul obsahuje údaje, které se týkají postavení cestovního ruchu v národním hospodářství z hlediska zaměstnanosti. Zkoumá rovněž zaměstnanost v cestovním ruchu z pohledu socio-ekonomických a demografických charakteristik. Je rozšiřující součástí satelitního účtu cestovního ruchu (TSA). Česká republika se tím zařadila k nemnoha zemím, které podrobná data o zaměstnanosti v cestovním ruchu sestavují a zveřejňují.
Více na http://bit.ly/1jNkM1y.

Autor: , oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

ilustrativní fotka

Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.

Plzeň vloni zaznamenala rekordní návštěvnost

ilustrativní obrázek

V roce 2015 byl Plzni propůjčen titul Evropského hlavního města kultury (EHMK). Prestižní evropská značka přinesla řadu pozitivních efektů. Počet ubytovaných hostů se zvýšil o 16 % a meziroční dynamika růstu návštěvnosti byla dokonce nejvyšší ze všech krajských měst.

Ubytovatelé hlásí rekordy

ilustrativní fotka

Podle předběžných odhadů Eurostatu provozovatelé ubytovacích kapacit dosáhli za rok 2015 rekordních výsledků. V porovnání s rokem 2014 meziročně vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních v celé EU o 3,2 %.

Chuť cestovat s věkem neklesá

Ilustrační foto

Statististiky Eurostatu potvrzují trend zvýšeného zájmu obyvatel v postproduktivním věku aktivně trávit svůj volný čas. Totéž hlásí většina cestovních kanceláří. Na dovolenou v tuzemsku či do zahraničí se v roce 2014 vydalo 2,8 mil. občanů ČR starších 65 let.

Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

ilustrativní obrázek

Hromadná ubytovací zařízení vykázala ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšený zájem hostů. Na ubytovací statistice se projevilo i mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě.

Na dovolenou nejraději v srpnu

ilustrativní fotka

Chuť cestovat v naší populaci nepolevila. Obyvatelé České republiky uskutečnili v roce 2014 téměř dvanáct milionů dovolených. Přesto je patrná proměna našich cestovatelských zvyklostí. Také způsob trávení volného času je stále dynamičtější.

Kolik vydělává tuzemský cestovní ruch?

ilustrační foto

Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. V současné době se toto odvětví podílí na hrubém domácím produktu asi 3 % a přímo zaměstnává přes 230 tis. osob.