Česká statistická rada ocení profesora Segera

Na konci března se v ČSÚ uskutečnilo 47. zasedání České statistické rady. Její členové se seznámili s aktuálními úkoly Českého statistického úřadu a navrhli ocenit význam a přínos profesora Jana Segera v oblasti teoretické a praktické statistiky.

Na začátku jednání předsedkyně Rady Iva Ritschelová přivítala dva nové členy České statistické rady, kterými se stali Jan Gregor, náměstek ministra financí, a Stanislav Drápal, bývalý místopředseda ČSÚ.
Samotné jednání bylo zahájeno prezentací plánu metodických auditů vybraných statistik Českého statistického úřadu pro rok 2014. Prorektor pro strategii Vysoké školy ekonomické v Praze Jakub Fischer z pozice vedoucího auditorské skupiny informoval o postupu a výsledku jednoho z nich – auditu indexu průmyslové produkce započatého na konci loňského roku. Ze závěrů vyplynulo, že ČSÚ obstál v tomto auditním šetření se ctí. Následně ředitelka odboru obecné metodiky ČSÚ Pavla Trendová prezentovala postup řešení úkolu v oblasti zefektivnění státní statistické služby. Významná část plánů ČSÚ přímo souvisí s nutností elektronizace vybraných administrativních zdrojů. Na tomto poli však úřad čeká řada náročných jednání s příslušnými resorty.
Vrchní ředitel sekce obecné metodiky ČSÚ František Konečný prezentoval aktuální stav řešení projektu Redesign SIS a implementaci souvisejících nástrojů. Nový místopředseda ČSÚ Marek Rojíček, ještě z pozice vrchního ředitele sekce makroekonomických statistik, informoval o přípravě revize národních účtů. Členové Rady zdůraznili nutnost důsledné komunikace metodických změn v rámci revize  a jejich dopadů na uživatelskou veřejnost. Vrchní ředitel sekce ekonomické a správní Leoš Nergl podal zprávu o rozpočtu. Zdroje v zásadě pokrývají všechny požadavky úřadu na plnění statistických úkolů a zabezpečení provozu v roce 2014. Otázkou k dalšímu řešení zatím zůstává zajištění udržitelnosti financování projektů podporovaných z evropských zdrojů.
V závěru jednání předsedkyně Rady Iva Ritschelová společně s místopředsedou Richardem Hindlsem navrhli kandidaturu profesora VŠE Jana Segera na letošní Cenu předsedkyně Českého statistického úřadu a rektora Vysoké školy ekonomické v Praze. Členové České statistické rady nominaci jednoznačně schválili. Cena bude předána 22. dubna a podrobnější informace se dočtete v příštím vydání časopisu Statistika&My.