Nový místopředseda

Druhým místopředsedou ČSÚ se 1. dubna stal Marek Rojíček, dosavadní vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik.

Záměr obsadit dosud volné druhé místopředsednické místo oznámila předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová již koncem ledna. Nyní se její vize naplnila.
„Spolu s Markem Rojíčkem přichází do nejvyššího vedení Českého statistického úřadu nová generace statistiků, která úřadu pomůže zachovat potřebnou dynamiku,“ komentovala nástup nového místopředsedy Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.
Marek Rojíček působí v Českém statistickém úřadu od roku 2001. Doposud se zde profesně zabýval oblastí národních účtů. V rámci své vědecké činnosti se zejména orientuje na analýzu makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií. Vyučuje na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a na Vysoké škole ekonomie a managementu.
Marka Rojíčka ve funkci vrchního ředitele sekce nahradí počátkem května Jaroslav Sixta. V sekci makroekonomických statistik působí v odboru čtvrtletních národních účtů.