Patenty jsou v Česku doménou mužů

Od roku 1995 bylo pro území České republiky uděleno nebo validováno téměř 55 tis. patentů. Ke konci roku 2013 jich bylo platných skoro 31 tis. V počtu patentových přihlášek subjekty z ČR za svými evropskými sousedy zaostávají.

Podíl patentů udělených prostřednictvím evropské validace se každý rok zvyšuje. Ke konci roku 2013 tvořily evropské validované patenty 75 % patentů platných na území ČR. U Evropského patentového úřadu (EPO) podaly v posledních deseti letech subjekty z ČR 1 211 patentových přihlášek, což je pouze 0,09 % z celkového počtu. Subjekty z Rakouska podaly za stejné období 14,9 tis. přihlášek, z Nizozemska 65,8 tis. a z Německa téměř 256 tis. přihlášek. Z platných patentů na území České republiky má ke konci roku 2013 pouze 7,6 % přihlašovatele z České republiky. Největším přihlašovatelem v ČR je Německo s téměř 31% podílem následované Spojenými státy (13 %) a Francií (8,4 %).
Podrobnější informace je možné získat u patentů podaných českými přihlašovateli. Například srovnání podle typů přihlašovatelů ukazuje, že více než polovina platných patentů patří podnikům. Veřejné vysoké školy se podílely na 22 % patentů, 15 % patří fyzickým osobám a 11 % veřejným výzkumným institucím. Vzhledem k velkému počtu vysokých škol a výzkumných institucí je nejvýznamnějším regionem z hlediska počtu patentových ochran Praha s 36 % platných patentů. S výrazným odstupem následuje Jihomoravský kraj (11 %).
V České republice jsou patenty doménou mužů. Pouze 8,6 % platných domácích patentů vytvořily ženy. Vyšší podíl, i když se stále jedná o velký rozdíl, pozorujeme u veřejných výzkumných institucí. V jejich případě jsou ženy autorkami 20 % patentů.
Průměrná doba, kterou trvá udělení patentu od chvíle podání přihlášky, byla v období 1995 až 2004 u českých přihlašovatelů tři roky a tři měsíce. Nejúspěšnější jsou vysoké školy, kterým je udělen patent v 87 % případů. Těsně za nimi jsou výzkumné instituce s úspěšností 83 %.
Podniky získají patent v šesti z deseti přihlášek. Nejhůře jsou na tom fyzické osoby. Úřad průmyslového vlastnictví ČR jim nevyhoví v 70 % případů.

Patentové ochrany přihlašovatelů z ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR v letech 1995–2013

Patentové ochrany přihlašovatelů z ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR v letech 1995–2013

Patenty na webu čsú

Český statistický úřad ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví ČR publikuje podrobné patentové statistické údaje v různých tříděních podle Patentového manuálu OECD. Podrobné statistiky za roky 1995 až 2013 naleznete ZDE.

Více informací na www.czso.cz

Věda, výzkum, inovace