Rostou příjmy domácností?

Hrubé disponibilní příjmy domácností v celé EU rostou podstatně rychleji než příjmy domácností zemí eurozóny.

Objem peněz domácností v podobě mzdových příjmů, zisků z podnikání, čistých příjmů z majetku a čistých příjmů z přerozdělování (tj. především sociálních dávek) stoupl v EU podle dat Eurostatu za rok 2012 meziročně o 2,2 %, v úhrnu za země eurozóny pouze o 0,3 %. Rozdíl byl způsoben vysokými přírůstky disponibilních příjmů v zemích s národními měnami, jako je Spojené království (+4,9 %), kde v daném roce stoupl i nominální HDP na obyvatele o silných 7,5 %. Výrazně si však polepšily i bohaté švédské domácnosti (+4,6 %), čímž se rozdíl mezi vysokou životní úrovní ve Švédsku a životem v některých jiných zemích EU dále zvětšil.
V průměru o 3–4 % stouply v roce 2012 meziročně také příjmy domácností v Rakousku, Belgii, Finsku, z nových zemí Unie pak v Polsku a Litvě. Lehce nadprůměrně vzrostly i příjmy domácností v Německu (+2,4 %).
Na opačném spektru příjmové dynamiky stojí domácnosti sedmi zemí Unie, kde úhrnné příjmy lidí v roce 2012 mírně poklesly: Estonsko, Nizozemsko, Irsko, Portugalsko a Itálie, znatelněji ve Slovinsku (–2,7 %) a Španělsku (–2,8 %). První propad za dekádu zaznamenal Kypr (–6,6 %), zatímco pokles příjmů domácností v Řecku se prohloubil (–9,0 %) a hluboké meziroční poklesy zde trvají už třetí rok v řadě.
V ČR stoupl v roce 2012 hrubý disponibilní příjem domácností meziročně o 1,4 % po stagnaci v roce 2011 (–0,04 %). V plusu byl dokonce i v krizovém roce 2009.

Hrubý disponibilní důchod domácností v Evropě

Hrubý disponibilní důchod domácností v Evropě