Statistici z ČSÚ pomáhají rozvojovým zemím

V loňském roce byl Statistickou komisí OSN schválen aktualizovaný Rámec pro rozvoj statistiky životního prostředí (Framework for Development of Environmental Statistics – FDES). Na přípravě tohoto strategického dokumentu se významně podíleli i experti ČSÚ.

Ve dnech 26.–28. března 2014 se v New Yorku uskutečnilo první jednání Expertní skupiny pro statistiku životního prostředí. Jednání zahájil pověřený předseda Statistické divize OSN Stefan Schweinfest společně s předsedkyní ČSÚ Ivou Ritschelovou, která expertní skupině předsedá. Hlavním bodem programu byla prezentace a následná rozprava o přípravě metodologického manuálu pro praktickou implementaci aktualizovaného Rámce pro rozvoj statistiky životního prostředí.

Sebehodnotící dotazníky

Východiska a základní cíle představila ředitelka odboru statistiky životního prostředí a energetiky Statistické divize OSN Eszter Horvath. Rozhodující část jednání byla věnována dosažení konsensu ohledně celkové koncepce a struktury manuálu. Živá diskuze probíhala zejména nad otázkou sjednocení názorů na uživatelsky přijatelnou podobu metodických listů tvořících jeho základ.
Jedním z výchozích bodů implementace FDES na národní úrovni bude realizace poměrně náročných sebehodnotících dotazníků, jejichž aplikace pomůže zemím určit priority a vyhodnotit dostupnost dat pro jednotlivé oblasti statistiky životního prostředí na národní i regionální úrovni. Zástupci Botswany, Brazílie, Jamajky a Filipín představili výsledky pilotních sebehodnocení včetně analýzy silných a slabých stránek celého procesu.

Národní zkušenosti

Mauricius, Nigérie a Spojené arabské emiráty pak prezentovaly národní zkušenosti spojené s praktickou aplikací statistiky životního prostředí. Česká republika představila jako příklad dobré praxe statistiku v oblasti odpadového hospodářství. Velký zájem účastníků vzbudila prezentace technického projektu ČSÚ pro zpracování výkazu Odp P 5-01 společně se zprávou o kvalitě statistiky odpadů připravovanou pro Evropský statistický úřad. Mexiko, Indie a USA informovaly o možnostech a o problémech spojených s institucionálním zajištěním aplikace FDES.
V závěru jednání připravili účastníci harmonogram zpracování metodického manuálu, na jehož ukončení bude navazovat program technické asistence a zaškolování odborných pracovníků ve vybraných rozvojových zemích.
Experti ČSÚ se budou podílet na rozpracování metodických materiálů pro přípravu statistických šetření zejména pro oblast odpadového hospodářství a výdajů na ochranu životního prostředí.
Více ZDE.