Stavebnictví v roce 2013

Výkon českého stavebnictví se podle statistických údajů nadále zhoršuje. Stavební produkce v roce 2013 meziročně klesla o 6,7 %. Ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 se snížila dokonce o 23,8 %.

Meziroční poklesy se v roce 2013 odehrávaly jak na inženýrském, tak i na pozemním stavitelství. Produkce pozemního stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 5,6 % a inženýrské stavitelství kleslo o 9,3 %.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely vloni v tuzemsku 41,7 tis. stavebních zakázek a tento počet meziročně vzrostl o 2,1 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 0,5 % a činila 149,8 mld. Kč. Na pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 67,2 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje pokles o 13,8 %. Hodnota nových zakázek na inženýrském stavitelství činila 82,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla o 16,1 %. Průměrná hodnota jedné stavební zakázky v roce 2013 byla 3,6 mil. Kč, což ve srovnání s předchozím rokem představuje pokles o 1,6 %.
Ke konci roku 2013 měly sledované stavební podniky celkem smluvně uzavřeno 10,2 tis. zakázek, což znamenalo meziroční růst o 9,7 %. Zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 141,0 mld. Kč a tento objem uzavřených zakázek se ve srovnání se stavem na konci předchozího roku zvýšil o 0,5 %.
Výše uvedený trend se týká jak soukromých, tak i veřejných zakázek, i když vývoj v jednotlivých kategoriích nebyl zcela totožný. Z celkového stavu tuzemských zakázek uzavřených ke konci roku 2013 připadalo na veřejné zakázky 66,7 mld. Kč a jejich objem se meziročně snížil o 9,2 %. Hodnota soukromých zakázek ve srovnání s rokem 2012 klesla o 2,6 % na 50,6 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek.

Stavební povolení

Stavební úřady v roce 2013 vydaly 84 864 stavebních povolení a jejich počet meziročně klesl o 13,2 %. Počty povolení výrazně klesly ve všech směrech výstavby, zejména v kategorii bytových budov a ostatních staveb. Orientační hodnota staveb povolených v roce 2013 meziročně klesla o 19,1 % a činila 257,7 mld. Kč. Pokles investičních nákladů povolených staveb se odehrával jak na nové výstavbě, tak při změnách dokončených staveb.

Vývoj trendu orientační hodnoty stavebních povolení (průměr roku 2010 = 100)

Vývoj trendu orientační hodnoty stavebních povolení (průměr roku 2010 = 100)

Bytová výstavba

Stejně jako v předchozích šesti letech došlo také v roce 2013 k útlumu bytové výstavby. Propad nastal jak u bytů zahájených, tak i dokončených.
V roce 2013 byla zahájena výstavba 22 108 bytů, což v porovnání s rokem 2012 představuje pokles o 7,3 %. Jedná se o nejmenší počet zahájených bytů od roku 1998. Ve srovnání s vrcholem v roce 2007 to je propad o téměř 50 % (22 tis. bytů).
Největší pokles v meziročním srovnání byl zaznamenán u bytů v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným domům (–24,0 %). Propad zahajované výstavby nezachránil ani 20% nárůst bytů v bytových domech. Přestože ve 3. čtvrtletí roku 2013 došlo k 5% nárůstu, byla zbývající tři čtvrtletí z hlediska počtu zahájených bytů nejhorší za posledních patnáct let. V žádném z nich nebylo zahájeno více než 6 tis. bytů.
Také u bytů zahájených v rodinných domech došlo k meziročnímu poklesu: oproti roku 2012 jich bylo o 13,6 % méně. Ve srovnání s rokem 2008, kdy bylo těchto bytů zahájeno nejvíce, jde o pokles téměř 45 %.
Mírně optimisticky vyznívá nárůst zahájených bytů v bytových domech. Ve srovnání s rokem 2012 vzrostl jejich počet ve třech čtvrtletích roku 2013. Přesto byl jejich počet od roku 1998 druhý nejnižší. Dobře si při meziročním srovnání stojí i nové byty v nebytových budovách. V této kategorii se však jedná o malý počet bytů, které jsou silně ovlivněny zahajováním jednotlivých projektů a na celkový vývoj mají nepatrný vliv.
V roce 2013 byla dokončena výstavba 25 246 bytů, což je v meziročním srovnání o 14,3 % méně a ve srovnání s nejúspěšnějším rokem 2007 dokonce o 39,4 % méně. K poklesu došlo ve všech kategoriích. Největší podíl na něm měly byty v rodinných domech, přestože jich bylo ze všech kategorií stále dokončeno nejvíc (z celkového počtu více než 60 %).
I když vývoj v 1. čtvrtletí naznačoval možný optimistický vývoj, v následujících třech čtvrtletích došlo k opětovnému útlumu, nejvíce ve 4. čtvrtletí.

Trend počtu zahájených a dokončených bytů (průměr roku 2010 = 100)

Trend počtu zahájených a dokončených bytů (průměr roku 2010 = 100)

Více informací na www.czso.cz

Stavebnictví, byty