Varování podnikatelům

ČSÚ opakovaně varuje podnikatele před komerční nabídkou smluvní „registrace nově vzniklého podnikatelského subjektu.“ Vyplněním komerčního formuláře se smluvně zavazují k následným poplatkům v řádech až desítek tisíc korun.

ČSÚ opakovaně varuje podnikatele před komerční nabídkou smluvní „registrace nově vzniklého podnikatelského subjektu.“ Vyplněním komerčního formuláře se smluvně zavazují k následným poplatkům v řádech až desítek tisíc korun.
Zápis do statistického registru ekonomických subjektů (RES), který ze zákona spravuje pouze Český statistický úřad, není nijak zpoplatněn. ČSÚ důrazně upozorňuje firmy a podnikatele, aby pečlivě sledovali, kdo a za kolik jim v zasílaných dopisech službu vlastně nabízí. Zasílaný komerční formulář je stylizován do podoby nápadně připomínající výkaz ČSÚ. V jeho hlavičce se uvádí „Registr ekonomických subjektů“. Oficiální formuláře ČSÚ jsou však opatřeny logem úřadu a kontaktními informacemi. Papírovou podobu dotazníku ČSÚ navíc letos ruší. Samotný dotazník RES 2014 bude zasílat výhradně elektronickou formou přibližně v polovině roku. V případě jakékoliv pochybností je možné kontaktovat přímo pracovníky informačního servisu úřadu.