Křivka českého HDP zamířila konečně vzhůru

VYDÁNÍ: 04/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ekonomika České republiky byla vloni mezikvartálně v plusu už od 2. čtvrtletí. V posledních třech měsících rostla i proti stejnému období předchozího roku, poprvé od 4. čtvrtletí 2011. Celý loňský rok však zůstal „v červeném“.

Rok 2013 poznamenal českou ekonomiku pokračující recesí. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o vliv cen, sezónnost a kalendářní vlivy klesl, stejně jako v roce 2012, o 0,9 %. Rozdíl však byl značný – zatímco předloni způsobila pokles ekonomiky nižší spotřeba spolu s investicemi, vloni výdaje na konečnou spotřebu v úhrnu již meziročně nepatrně vzrostly. Pokles investic ale ve srovnatelném gardu přetrval. Co se tedy na stejné míře poklesu podepsalo? Výsledek zahraničního obchodu. V roce 2012 ovlivňoval ekonomiku pozitivně, v roce 2013 ji naopak tlačil níž meziročním zhoršením salda dovozu a vývozu z 1. a 3. čtvrtletí.

Dobré poslední čtvrtletí

Během roku 2013 se výkonnost ekonomiky postupně zlepšovala. Meziroční poklesy v prvních třech čtvrtletích se mírnily (z –2,3 % přes –1,6 % až na –1,0 %). V posledních třech měsících roku již HDP proti stejnému období 2012 stoupl o 1,2 %. Na výsledek prvního i posledního čtvrtletí však působily mimořádné vlivy na nabídkové straně ekonomiky související s výběrem daní. Lze jim z velké míry připsat i silný mezikvartální růst HDP o 1,8 %, který byl podle dat Eurostatu nejvyšší v EU28. I v jeho důsledku byl vykázaný meziroční růst českého HDP ve 4. čtvrtletí (+1,2 %) vyšší než v Unii (+1,1 %).

Lidé začali na spotřebu vydávat více

Přes nepříznivý vývoj reálných mezd se v průběhu roku tempo výdajů na konečnou spotřebu domácností postupně zlepšovalo z poklesu v prvním pololetí na +1,2 % meziročně ve 4. čtvrtletí. Mezikvartálně vydali lidé na spotřebu o 2,1 mld. Kč více (+0,4 %). Přispěli tím více než desetinou k mezikvartálně vyššímu HDP (+17,3 mld. Kč). Přebytek bilance zahraničního obchodu (zlepšení o 6,7 mld. Kč) přidal přírůstku HDP další více než třetinu, ovšem největší vliv měly na dosažené zlepšení české ekonomiky investice. Ty stouply proti 3. čtvrtletí o 11,4 mld. Kč – více to bylo naposledy počátkem konjunkturního roku 2008. Podílely se tak z výdajových položek rozhodujícím způsobem – ze dvou třetin – na dosaženém mezikvartálním růstu HDP.

Hrubý domácí produkt České republiky (meziročně a mezikvartálně v %, reálně a nominálně, sezónně očištěno)

Hrubý domácí produkt České republiky (meziročně a mezikvartálně v %, reálně a nominálně, sezónně očištěno)

Rostou úvěry

Nadějný start k oživení, které by mohlo být taženo investicemi, ukazují i data o úvěrování firemní sféry. Od srpna 2013 rostou zejména dlouhodobé úvěry nefinančním podnikům, v posledních měsících roku hlavně v oblasti nemovitostí. Výrazně zesílila dynamika úvěrů nefinančním podnikům v cizích měnách oproti korunovým úvěrům. Stavy úvěrů nefinančním podnikům vzrostly za období srpen až prosinec o 31,2 mld. Kč, z toho o 21,3 mld. Kč úvěry dlouhodobé (v cizích měnách 33,1 mld. Kč, z toho dlouhodobých 15,5 mld. Kč). Pokud nejde o převahu investic finančních, může být růst dlouhodobých úvěrů signálem budoucího růstu tvorby hrubého fixního kapitálu.

Silný průmysl

Výkonnost odvětví podle hrubé přidané hodnoty poklesla za celou ekonomiku o 0,9 %, k meziročnímu zlepšení došlo prakticky pouze v peněžnictví díky vývoji u pojišťoven a penzijních fondů. Ve 4. čtvrtletí však výrazně posílil průmysl (+3,5 %). Obrat v poptávce pozvedl produkci zpracovatelského průmyslu v listopadu a prosinci reálně na +9,7 %, resp. +8,9 % meziročně, tedy na památná tempa z dob konjunktury české ekonomiky na podzim v roce 2007.

Mírný růst cen

Zboží na pultech obchodů a služby poskytované spotřebitelům zdražily v úhrnu jen o 1,4 %. Klesající ceny dovozů – zejména energií – tlačily spolu se slabou poptávkou celkovou cenovou hladinu v ekonomice ještě níž. Listopadová měnová intervence ČNB zapůsobila prakticky ihned na růst cen zboží obchodovaného na tuzemském trhu v eurech. Na cenách v zahraničním obchodě se projevila významnějším zvýšením cen vývozu než dovozu, což podpořilo konkurenceschopnost exportérů.
Ani nízká inflace však neumožnila domácnostem, aby spořily více na své termínované vklady u bank, naopak z nich vybíraly (–2,0 %), i když méně než v roce 2012 (–3,8 %). Důvodem byla skutečnost, že nominální mzdy zaměstnanců zůstaly prakticky stejné a inflace ukousla dost na to, aby reálná mzda již druhý rok po sobě klesala (v nepodnikatelské sféře již čtyři roky v řadě). Významně neklesla ani nezaměstnanost.

Pozitivem sílící rovnováha

Příliv peněz do země zesílil, zejména od portfoliových investorů (v čistém vyjádření 95 mld. Kč). I kapitálové vstupy a reinvestované zisky v ČR stouply a dosáhly 156 mld. Kč, což bylo nejvíce od roku 2007. Z důvodu odlivu dividend i slabšího přebytku v obchodu se službami sice zůstal běžný účet platební bilance v deficitu, ten však činil jen 1,4 % nominálního HDP a byl třetí nejnižší za posledních devět let. Napomohl k tomu i rekordní přebytek obchodní bilance. I vnitřní rovnováha ekonomiky ČR se podle deficitu státního rozpočtu významně zlepšila (2,1 % nominálního HDP) při jeho rostoucích příjmech a slabé dynamice výdajů.
Příznivá zahraniční poptávka s opatrným oživováním eurozóny i vývoj doma naznačují, že ČR má nejdelší recesi své novodobé historie již zřejmě za sebou.

Autor: , vedoucí oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Skutečné faktory růstu české ekonomiky

Česká ekonomika již sedmé čtvrtletí po sobě meziročně roste. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl HDP o 4,4 %. Průměr za celé období od čtvrtého čtvrtletí 2013 činí 2,5 %.

Nadějný růst ekonomiky ČR

Ilustrační foto

Nové odhady Českého statistického úřadu potvrzují, že ekonomika dále roste. Co dalšího ukazují data národních účtů?

HDP 2014: Vyšší útraty domácností hlavně za zboží z dovozu

Ilustrační foto

Že česká ekonomika loni ožila, není třeba opakovat. Čísla o struktuře HDP, meziročním a mezikvartálním růstu jeho složek či výkonnosti odvětví jsou už týdny známa. Co víme dál?

Ekonomiku zvedly hlavně investice

Ilustrační foto

Loňská tři čtvrtletí ukázala, že česká ekonomika překonala recesi. Reálně vyprodukovala hrubý domácí produkt v hodnotě přes 3 bil. Kč. Za tutéž dobu v roce 2013 jí k loňskému výsledku chybělo 33 mld. Kč. K růstu hrubého domácího produktu přispěly hlavně investice.

Tuzemský průmysl roste

ilustrační foto

Výsledky za průmysl v 1. čtvrtletí 2014 přinášejí poměrně optimistický obrázek. Nejedná se ale o výrazné překvapení. Výsledky plynule navazují na oživení, které nastalo v průběhu loňského roku.

Rostou příjmy domácností?

Ilustrační foto

Hrubé disponibilní příjmy domácností v celé EU rostou podstatně rychleji než příjmy domácností zemí eurozóny.

Oživí ekonomiku výstavba komerčních nemovitostí?

Ilustrační foto

Když se řekne realitní trh, napadne téměř každého trh s byty – jejich ceny, úrokové sazby úvěrů na bydlení, dostupnost hypoték. Kromě těchto rezidenčních nemovitostí je tu ještě, a v hodnotě podstatně vyšší, také oblast nemovitostí komerčních. Co se na tomto trhu vlastně odehrává?

Růst evropské ekonomiky pokračoval

Ilustrační foto

Ve 3. a 4. čtvrtletí 2013 pokračoval růst evropské ekonomiky. Jeho tempo se proti předchozímu čtvrtletí mírně zvýšilo, v EU28 o 0,4 %, resp. o 0,3 % v eurozóně. Meziročně se HDP v zemích EU28 zvýšil o 1,0 % a v eurozóně o 0,5 %.