Události ze světa

VYDÁNÍ: 04/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Výběr zajímavostí z oblasti statistiky.

Světový den zdraví

Letošní světový den zdraví, který každoročně připadá na 7. dubna, se konal pod heslem Malé kousnutí – velký problém. Byl věnován zejména problematice nemocí, které se přenáší kousnutím hmyzu. V celosvětovém měřítku se jedná především o malárii a horečku dengue, žlutou zimnici a japonskou encefalitidu. Tyto nemoci jsou obvykle spojovány s tropickými oblastmi, ale v souvislosti s globálním oteplováním se komáři, kteří jsou jejich přenašeči, vyskytují i v místech, kde bychom to neočekávali. Horečka dengue se vyskytuje ve zhruba stovce zemí světa a je jí ohrožováno více než 2,5 mld. osob. WHO ve své zprávě uvádí, že se objevila na Floridě, v Číně a i v Itálii, Portugalsku či Chorvatsku. Malárií se lze nakazit i v turisty oblíbeném Řecku a Turecku.
V podmínkách ČR je riziko malárie či horečky dengue zanedbatelné, ale i tak jsme ohroženi nemocemi, které se přenáší hmyzím kousnutím: lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou. Podle údajů ÚZIS ČR v roce 2013 onemocnělo klíšťovou encefalitidou 625 osob, lymskou boreliózou pak 4 646 osob. Více ZDE.

V Německu studuje stále více cizinců

V akademickém roce 2013, tj. v letním semestru 2013 a zimním semestru 2013/2014, nastoupilo v Německu do prvního ročníku vysokých škol celkem 507 tis. studentů. Ve srovnání s předchozím rokem se počet studentů zvýšil o 2,4 % a oproti roku 2000 došlo k nárůstu o 61,2 %. Počet cizinců studujících v prvním ročníku se od roku 2000 zvýšil o 84,0 %. V roce 2013 jich bylo poprvé zaznamenáno více než 100 tis. To bylo o 5,5 tis. (o 5,8 %) více než v roce 2012. Studenti-cizinci tak již tvoří téměř pětinu studentů prvního ročníku. Celkově mezi studenty prvního ročníku mírně převažovali muži, ale mezi studenty-cizinci bylo více žen. Více ZDE.

Nejlépe řeší problémy mladí Singapurci

Mezinárodní testování PISA je obvykle spojeno se zjišťováním úrovně matematické a čtenářské gramotnosti. V projektu PISA 2012 byla již popáté mezi 15–16letými studenty testována také schopnost řešit problémy. Šetření se zúčastnili studenti ze 41 zemí a dále z Hongkongu, Macaa a Šanghaje. První příčku obsadili studenti ze Singapuru a i na dalších šesti místech se umístili studenti z asijských zemí. Osmé místo patřilo Kanaďanům, devátí byli australští studenti. Až na desátém místě skončili první zástupci evropského kontinentu – Finové. Českým studentům patřilo společně s Němci celkové 16. místo. V testu nebyly žádné úlohy, k nimž by bylo zapotřebí mít nějaké odborné znalosti. Více ZDE.

Čínský průmysl zpomalil

Podle údajů čínského statistického úřadu se průmyslová výroba v Číně za první dva měsíce roku 2014 zvýšila meziročně o 8,6 %. Jednalo se tak o nejpomalejší růst za posledních pět let. Těžební průmysl zaznamenal nárůst o 3,5 %, zpracovatelský průmysl vzrostl o 9,8 % a výroba a distribuce elektřiny, plynu a vody narostla meziročně o 4,0 %. Z hlediska vlastnické struktury byl v měsících lednu a únoru zaznamenán nejvyšší nárůst u akciových společností (+9,9 %), nadprůměrně rostly také průmyslové podniky vlastněné cizími investory či investory z Hongkongu, Macaa či Tchaj-wanu (+7,8 %). U podniků ve vlastnictví státu se produkce zvýšila o 4,4 %. Nejmenší nárůst pak statistici zaznamenali u družstevních podniků (+3,9 %). Výsledky z počátku roku tak naznačují zpomalování druhé největší ekonomiky světa a ohroženo je i avizované letošní tempo růstu HDP na úrovni 7,5 %. Více ZDE.

Důsledky znečištění ovzduší

Nové údaje Světové zdravotnické organizace (WHO) odhalily silnější vazbu kvality ovzduší s úmrtími v důsledku kardiovaskulárních nemocí či rakoviny a pochopitelně také u nemocí dýchací soustavy.
Podle odhadů WHO umírá na světě ročně sedm mil. osob kvůli špatnému ovzduší. To je zhruba každý osmý z celkového ročního počtu zemřelých. WHO upozorňuje, že se takto neprojevuje jen horší či špatná kvalita venkovního ovzduší. Především v chudších oblastech světa jsou ženy, děti a starší lidé ohrožováni nekvalitním materiálem, který používají v lokálních topeništích při přípravě teplých pokrmů. Více ZDE.

Zboží do Evropy se vozí přes Rotterdam

I v roce 2012 si rotterdamský přístav udržel postavení nejvytíženějšího nákladního přístavu v EU28, když přes něj prošlo 396 mil. tun zboží (stejně jako v předchozím roce), zatímco v Antverpách, jimž stabilně patří mezi evropskými přístavy druhé místo, se vyložilo a naložilo jen 165 mil. tun zboží. V největším německém přístavu – Hamburku – se v roce 2012 celkem naložilo či vyložilo 114 mil. tun zboží.
Přístav v Doveru využilo ve stejném roce 12,1 mil. pasažérů. Více než 10 mil. cestujících prošlo branami řeckých přístavů Paloukia a Perama a také ve finských Helsinkách.
Meziročně se počet cestujících, kteří se nalodili či vylodili v některém z přístavů v zemích EU28, snížil o tři procenta, množství přepravovaného zboží, vyjádřeno v tunách, pokleslo o jedno procento. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Výběr statistických zajímavostí ze světa

ilustrační foto

Austrálie už má 25 mil. obyvatel. Mezi německými třicátníky má „vejšku“ více žen než mužů. Za třicet let se počet osob s demencí zdvojnásobí.