Cenu letos získal profesor Jan Seger

Historicky druhým nositelem Ceny předsedkyně ČSÚ a rektora VŠE se stal statistik, autor řady publikací, významný pedagog a akademický pracovník Jan Seger.

Ocenění, jehož cílem je vyjádřit odborné i osobní uznání za přínos na poli národní i mezinárodní aplikované a teoretické statistiky, v úterý 22. dubna v ústředí ČSÚ osobně předali předsedkyně úřadu Iva Ritschelová a místopředseda České statistické rady Richard Hindls.
„Vyjádření úcty, obdivu a poděkování za vykonanou práci druhého není nikdy dost. Mám radost, že se nám i letos podařilo uskutečnit toto již tradiční setkání a ocenit člověka, který svůj život věnoval statistice a který se zasloužil o její vysoký kredit,“ uvedla předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová.
Segerův význam pak přiblížil místopředseda České statistické rady a emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) Richard Hindls: „Jan Seger je učitelem celé generace současných ekonomů, statistiků a pedagogů. Vždy jsem obdivoval jeho umění jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a předávat je přívětivou formou studentům. Jeho přednášky bývají zakončeny potleskem, což rozhodně není samozřejmé.“

Zajímaly ho časové řady a prognózy

Hindls též připomněl význam osobnosti profesora Segera v 90. letech, kdy zastával funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterou je silně spjat. Krátce po studiu zde totiž nastoupil na místo pedagogického asistenta. Na katedře statistiky a pravděpodobnosti pracoval s přestávkou dvouleté stáže ve Výzkumném ústavu statistiky a účetnictví a čtyřměsíčního studijního pobytu na univerzitě v Bruselu až do roku 2011.
V oblasti vědecké a výzkumné práce se Jan Seger zaměřoval na oblast analýzy časových řad a problematiku konstrukce krátkodobých extrapolačních prognóz. Na dané problematice spolupracoval se Statistickým úřadem, jeho výzkumnými složkami a řadou dalších výzkumných pracovišť jak v České republice, tak v zahraničí. V období 1990 až 1991 byl proděkanem pro pedagogiku Fakulty informatiky a statistiky VŠE. V letech 1991–1993 zastával funkci prorektora pro pedagogiku VŠE a v období 1993–1999 byl dvě funkční období rektorem VŠE.
Jan Seger také externě spolupracuje s Českým statistickým úřadem v rámci programu Specializované statistické studium.