Trh s banány se mění

Banány jsou důležitou součástí světového obchodu se zemědělskými komoditami. Z hlediska objemu finančních prostředků jim patří třetí místo za pšenicí a kávou.

Díky klimatickým či půdním požadavkům na pěstování je možná produkce banánů pouze v tropických oblastech. Většina z nich se však spotřebuje v jiných částech světa.
Vedoucí postavení mezi exportéry si podle Organizace pro výživu a zemědělství dlouhodobě udržuje Ekvádor (30 % světového vývozu), následují Filipíny (16 %) a Kostarika (12 %).
V roce 2012 mezi největší světové dovozce banánů patřily Spojené státy americké (27 %), Evropská unie (27 %), Rusko (8 %), Japonsko (7 %) a Čína (4 %).

Do Evropy z Jižní Ameriky

Do zemí Evropské unie se banány dováží především z Ekvádoru, Kolumbie a Kostariky. Ale například Francie dováží banány z Pobřeží slonoviny či ze Surinamu. Mezi roky 2011 a 2012 se množství banánů dovážených do Evropské unie snížilo o necelá tři procenta, ale dovoz z Dominikánské republiky a Panamy poklesl meziročně o desetinu. Naopak dovoz této tropické plodiny z Belize vzrostl o 40 %. Tato středoamerická země se však na unijním dovozu podílela pouze 99 tis. tunami, což představovalo pouhá dvě procenta dovozu do Unie.
Zhruba osmina banánů, které se v roce 2012 ve státech Evropské unie spotřebovaly, také ze zemí EU27 pocházela.

Největším pěstitelem banánů v EU je Španělsko

Španělské banány rostou na plantážích Kanárských ostrovů. Ty francouzské zase na území zámořských ostrovů Martinik a Guadeloupe. Opravdu evropské banány tak rostou ve větším množství pouze v Řecku a na Kypru. Ekonomika mnohých zemí je na produkci banánů závislá, a tak se tyto státy snaží podporovat domácí překupnické firmy a malé rodinné farmy, aby v těžké konkurenci s velkými nadnárodními podniky obstály.
Organizace pro výživu a zemědělství ve své dubnové zprávě uvádí, že tři největší společnosti obchodující s banány (ChicquitaFyffes, Dole a Del Monte) měly v 80. letech téměř dvoutřetinový (65,3 %) podíl na trhu. V roce 2013 ale jejich podíl jen o málo převyšoval jednu třetinu (36,6 %). V roce 2002 prvních pět obchodníků s banány ovládalo 70 % celosvětového trhu, v roce 2013 už to bylo pouze 44,4 %.
Velké obchodní řetězce ve Spojených státech amerických a v Evropské unii se stávají důležitými hráči na banánovém trhu, neboť stále častěji nakupují od menších lokálních obchodníků nebo dokonce i od přímých pěstitelů.
Více ZDE.