Tržby v dopravě rostly především koncem roku

Růst tržeb v dopravě se v průběhu roku 2013 postupně zvyšoval. Nejvyššího meziročního růstu tržeb v běžných cenách, nejen ve 4. čtvrtletí, ale i za celý rok, dosáhla doprava v prosinci, což bylo ovlivněno nízkou základnou v předchozím roce.

Pro hodnocení výkonnosti jednotlivých dopravních oborů jsou v České republice k dispozici nejen údaje popisující nominální vývoj tržeb (v běžných cenách), ale také údaje o tržbách ve stálých cenách, tj. očištěné o vliv změn cenové hladiny.
Po přepočtu do stálých cen se tržby ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně zvýšily o 8,7 %. Za celý rok 2013 byly o 4,2 % vyšší než v roce 2012. Růst přitom zaznamenaly všechny dopravní obory s výjimkou poštovních a kurýrních činností.
Ve 4. čtvrtletí 2013 se zvýšily tržby v dopravě (po očištění o vliv rozdílného počtu pracovních dní) meziročně v běžných cenách o 8,8 %. Neočištěné tržby vzrostly o 7,9 %.

Index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2013

Index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2013

Vyšší tržby (o 16,9 %) zaznamenalo skladování a tzv. vedlejší činnosti v dopravě, kam se řadí spediční služby, služby letišť a řízení leteckého provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic či autobusových terminálů a také manipulace s nákladem. Růst vykázala objemově nejvýznamnější silniční doprava (o 4,8 %) a také železniční doprava (o 3,5 %). Naopak pokles tržeb byl zaznamenán ve vodní dopravě (o 3,1 %). O 3,9 % nižší tržby vykázala ve 4. čtvrtletí, po dvou čtvrtletích růstu, letecká doprava. Poštovní a kurýrní činnosti pokračovaly v poklesu (nyní o 4,0 %). Nejvyššího meziročního růstu tržeb v běžných cenách, nejen ve 4. čtvrtletí, ale i za celý rok 2013, dosáhla doprava v prosinci (o 14,5 %). Bylo to však ovlivněno nízkou základnou v prosinci předchozího roku.
V EU28 se ve 4. čtvrtletí tržby v dopravě zvýšily meziročně o 1,5 % (po očištění o vliv pracovních dní). Tržby klesly pouze čtyřem členským zemím: Německu, největší ekonomice EU (o 0,7 %), Finsku (o 1,7 %), Kypru (o 4,6 %) a dvouciferný pokles vykázalo, díky vysoké základně v roce 2012, Estonsko (o 12,8 %).
Obdobně vysokého tempa růstu jako v České republice dosáhlo Polsko, Litva a Rumunsko. Dvouciferný nárůst byl evidován na Slovensku a v Maďarsku (11,4 %, resp. 16,4 %). Poprvé od počátku roku 2012 se zvýšily tržby za dopravu také v Řecku a Španělsku.

Španělsko hlásilo pokles

Za celý rok 2013 se tržby v dopravě v rámci EU28 zvýšily o 1,0 %, což byl pomalejší růst v porovnání s předchozími „pokrizovými“ lety (+1,2 % v roce 2012, +5,7 % v roce 2011 a +5,6 % v roce 2010).
Z pětice největších ekonomik v oblasti dopravy klesly tržby pouze Španělsku (o 0,4 %), Německu a Itálii stagnovaly, rostly Francii (o 0,5 %) a Spojenému království (o 3,5 %). Nejvyšších meziročních nárůstů dosáhlo Slovensko (o 10,5 %), Rumunsko (o 9,9 %) a Maďarsko (o 9,7 %). Po předchozích úspěšných letech klesly tržby severským a pobaltským zemím (vyjma Litvy, kde vzrostly o 8,2 %). Pátým rokem v řadě klesaly tržby z dopravy Řecku a Kypru.
V České republice se v roce 2013 tempo růstu dopravy postupně zrychlovalo a dosáhlo průměrného růstu 2,6 %. Růst tržeb byl nižší než v letech 2010–2011, v porovnání s rokem 2012 byl ale o 0,1 procentního bodu vyšší.
Z hlediska jednotlivých oborů dopravy se v roce 2013 nejvíce dařilo skladování a vedlejším činnostem v dopravě (růst o 5,2 %), a to díky vysokému růstu ve 4. čtvrtletí. Letecká doprava byla úspěšná ve 2. a 3. čtvrtletí a celoročně vzrostla o 2,9 %. Vyšší tržby zaznamenala též silniční doprava (o 2,3 %) a železniční doprava (o 0,8 %). Naopak již druhým rokem klesaly tržby poštovním a kurýrním činnostem (nyní o 4,8 %) a šestým rokem vodní dopravě (nyní o 3,6 %).
V zastoupení jednotlivých dopravních oborů je v České republice nejvýznamnější silniční doprava, které připadá 44,1% podíl na tržbách. Druhým nejvýznamnějším oborem (35% podíl) je skladování a vedlejší činnosti v dopravě. Přibližně stejně velké podíly má železniční doprava (6,4 %), poštovní a kurýrní činnosti (6,1 %) a letecká doprava (6,0 %). Na potrubní dopravu připadá 2,2 %. Nedostatek splavných řek v České republice stojí za zanedbatelným podílem vodní dopravy (0,1 %).

Tržby v dopravě v letech 2010–2013 (běžné ceny, sezónně očištěno)

Tržby v dopravě v letech 2010–2013 (běžné ceny, sezónně očištěno)