Za co u nás cizinci utrácejí?

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky, oděvy a drogistické zboží. To vše nejčastěji nakupují nerezidenti při návštěvě České republiky. Za zboží v maloobchodním prodeji v roce 2012 utratili celkově téměř 40 mld. Kč.

Každý rok navštíví Českou republiku za účelem cestovního ruchu kolem 25 mil. zahraničních návštěvníků. Ti utratí nemalé finanční prostředky již při přípravě a plánování dovolené či cesty. Klíčová část výdajů se však odehrává právě na našem území. V roce 2012 podle údajů satelitního účtu cestovního ruchu dosáhla spotřeba osob v příjezdovém cestovním ruchu téměř 119 mld. Kč.

Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v České republice v letech 2003–2012

Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v České republice v letech 2003–2012

Nejčastěji nakupují zboží a pohonné hmoty

Ve struktuře spotřeby zahraničních návštěvníků podle jednotlivých položek dlouhodobě převládají právě výdaje za zboží (33 % v roce 2012) zahrnující rovněž útratu za pohonné hmoty. Není bez zajímavosti, že celkové útraty v této kategorii vzrostly meziročně o devět procent. Nerezidenti vynaložili značné obnosy také na služby osobní dopravy (21 %), ubytování (18 %) a stravování v restauracích (18 %). Zbylá desetina výdajů připadla na marže cestovních kanceláří, agentur či průvodců a ostatní položky spotřebního koše v rámci příjezdového cestovního ruchu.
Při podrobnější analýze poptávky lze vymezit i přesnější složení výdajů za zboží, tedy tu část spotřeby zahraničních návštěvníků realizovanou v maloobchodním prodeji. Jednodenní návštěvníci v letech 2009–2012 nejvíce utráceli za potraviny a nápoje zakoupené v obchodech (34 %), za nimi následoval s pětinovým podílem nákup pohonných hmot. Další část spotřeby realizovali za tabák a tabákové výrobky (14 %) či oděvy a oblečení (6 %).
V případě výdajového koše turistů byl patrný o něco nižší podíl potravin a nápojů (30 %), naopak významnější finanční prostředky utratili turisté za produkty oděvního průmyslu (15 %). Oblíbeným sortimentem pro tuto skupinu návštěvníků zůstávají i sklo, výrobky ze skla, keramika a porcelán (6 %) a samozřejmě také šperky, zlato a drahé kameny (4 %). Přesto je nutné podotknout, že podíl útrat za luxusní zboží (typu šperky, hodinky, drahá obuv, hudební nástroje) se v celkových objemech spotřeby nerezidentů ztratí.

Průměrné výdaje turistů během pobytu v ČR podle země původu v roce 2012 (výdaje v Kč na osobu a den)

Průměrné výdaje turistů během pobytu v ČR podle země původu v roce 2012 (výdaje v Kč na osobu a den)

Nejraději utrácejí Rusové – nejvíce za oděvy

Výše a struktura výdajů je odlišná zároveň podle země původu návštěvníka.
Nejvyšší průměrné útraty byly na osobu a den pobytu zaznamenány v roce 2012 u turistů z Ruské federace (1 903 Kč). Ti jsou pro cestovní ruch a potažmo českou ekonomiku významní i díky nadprůměrné délce svých pobytů. Zároveň se vyznačují specifickou skladbou spotřebního koše. Více než třetinu ze všech výdajů během návštěvy a pobytu na území České republiky zanechají u prodejců oděvů a oblečení, dalších 18 % připadá na výrobky obuvnického průmyslu. Velmi v oblibě mají Rusové i české sklo a porcelán (14 %).

Spotřební koš zahraničního návštěvníka ČR v roce 2012 (v %)

Spotřební koš zahraničního návštěvníka ČR v roce 2012 (v %)

Dotazování nerezidentů probíhá osobně

Údaje o podrobné struktuře výdajů zahraničních návštěvníků vycházejí z šetření „Příjezdový cestovní ruch 2009–2015“, které financuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Terénní sběr dat realizuje společnost STEM/MARK. Primárním cílem je zajištění datových podkladů pro sestavování a zpřesňování tabulek satelitního účtu cestovního ruchu a získání údajů pro odhad celkového počtu a struktury zahraničních návštěvníků v České republice. Dotazování face-to-face po vstupu do Schengenského prostoru probíhá v blízkosti 48 silničních hraničních přechodů, dále na osmi železničních stanicích, pěti letištích a dvou autobusových nádražích.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby