ČSÚ na Světovém statistickém kongresu

Mezinárodní statistický institut (ISI) uspořádal na konci srpna již 59. ročník Světového statistického kongresu. Statistici se tentokrát setkali v čínském Hongkongu.

Kongresu se v letních dnech 25.–30. srpna zúčastnilo více než dva tisíce představitelů mezinárodních i národních statistických úřadů, organizací, vědeckých a vzdělávacích institucí z celého světa. Odborný program kongresu byl členěn na sekce s pozvanými přednáškami, sekce zaměřené na speciální témata a posterové prezentace.
Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová organizovala a předsedala sekci pozvaných přednášek zaměřených na problematiku kvality oficiální statistiky. Sponzorem této sekce byla Mezinárodní asociace pro oficiální statistiku (IAOS), ve které působí řada statistiků a statistických institucí na národní i mezinárodní úrovni.

Vystoupení českých statistiků

Velkou pozornost vyvolal příspěvek Edvarda Outraty, emeritního předsedy ČSÚ a současně člena Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou (ESGAB), zaměřený na problematiku vlivu struktury a podoby rozhodovacích procesů na kvalitu oficiální statistiky. Edvard Outrata během své prezentace konstatoval, že v současné době je nezávislost statistických úřadů ohrožena tím, že rozhodovací procesy začínají být často nahrazovány tzv. automatismy. Zde lze spatřovat veliké riziko, neboť cílem lobbingu přestává být rozhodovací proces sám o sobě, resp. za něj zodpovědní političtí aktéři, a namísto toho se jím stávají dodavatelé dat, tedy zejména statistické úřady. Edvard Outrata upozornil, že tomuto se musí společnost ubránit, aby nenastala doba, kdy se místo politického rozhodování na základě dat dostaneme do situace jejich politického ovlivňování.
„Prezentace pana Outraty vyvolala živou debatu. Je zřejmé, že v současné informační společnosti se řada národních statistických institucí potýká s obdobnými výzvami a problémy“, uvedla Iva Ritschelová.
Ostatní prezentace sekce byly zaměřeny na nejrůznější aspekty zajišťování kvality oficiální statistiky jak v obecné rovině, tak z hlediska stále aktivněji diskutované problematiky využití administrativních zdrojů dat. Příspěvek „Policista a statistik – kvalita základních dat v oficiální statistice“ Antona Färnströma z Rady pro prevenci kriminality ve Švédsku získal druhé místo v kategorii mladých statistiků v celosvětové soutěži pořádané IAOS. Diskutujícím byla Ineke Stoop, představitelka Nizozemského ústavu sociálních studií.
Kongres trval celkem pět dnů a zahrnoval více než dvě stovky sekcí a řadu doprovodných aktivit. „Organizátorům se velmi dobře podařilo propojit sekce teoretické povahy s praktickými tématy, z nichž celou řadu řešíme i u nás,“ shrnula Iva Ritschelová po návratu. „Kromě jiného mě velmi zaujala např. debata ke statistice zahraničního obchodu, která se v dnešním globalizujícím se světě potýká s celou řadou metodických výzev. Znovu jsem se ujistila, že Český statistický úřad skutečně patří mezi přední úřady, které se podílejí na rozvoji a aplikaci inovativních postupů v této oblasti,“ dodala.
Příští jubilejní 60. ročník světového kongresu bude organizován v roce 2015 v brazilském Rio de Janeiru.