Globální fórum statistiky cestovního ruchu

V polovině května se v pražském Černínském paláci konalo již 12. globální fórum statistiky cestovního ruchu (GFTS). Největší odborné zasedání zaměřené na oblast statistických dat a statistického výzkumu v cestovním ruchu se uskutečnilo pod záštitou OECD a Eurostatu.

Zasedání v Praze se zúčastnilo více než 200 delegátů z 39 zemí. O pořadatelství této prestižní mezinárodní události se kromě Českého statistického úřadu zasloužilo především Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
Základním cílem a přínosem pražského fóra byla výměna zkušeností v oblasti nových metod získávání dat, postižení aktuálních trendů v odvětví cestovního ruchu a zlepšování kvality statistického výzkumu. Díky úspěšné spolupráci klíčových subjektů se může Česká republika pochlubit kvalitní, důvěryhodnou a mezinárodně srovnatelnou statistikou cestovního ruchu.

Klíčová témata

Fórum se pravidelně věnuje pečlivě vybraným tematickým oblastem. Letošním prvním tématem byly nové technologie v oblasti sledování cestovního ruchu.
Účastníci konference se shodli na tom, že při svém pohybu v prostoru zanechává návštěvník stále větší množství „digitálních stop“ a statistika cestovního ruchu na to musí rea­govat. Diskutovali především o zkušenosti s využitím polohových dat od mobilních operátorů, ale i o dalších inovativních nástrojích, např. o sociálních sítích, o GPS anténách nebo on-line dotaznících. Došli k závěru, že citlivé zavádění nových technologií může v budoucnu výrazně snížit zátěž respondentů. S tím souviselo i druhé téma – využití registrů a administrativních dat, které jsou spravovány z různých důvodů (např. kvůli výběru daní nebo sociálního pojištění) pro účely cestovního ruchu. Tyto zdroje by se mohly napojit na správu registrů ubytovacích služeb, cestovních kanceláří a dalších podnikajících subjektů.

Měření ekonomiky cestovního ruchu a trhu práce

Účastníci fóra zaměřili svou pozornost na měření ekonomických efektů v odvětví, kde je hlavním mezinárodně uznávaným standardem satelitní účet cestovního ruchu (TSA). Tento nástroj má stále širší potenciál k tomu, aby ho využívaly jak veřejné, tak i soukromé subjekty. Diskutovali rovněž o oblasti trhu práce a zaměstnanosti v oborech, které jsou pro cestovní ruch na národní i regionální úrovni charakteristické.
Klíčovým faktorem konkurenceschopnosti a udržitelnosti ekonomiky cestovního ruchu je kvalita. Statistika se proto snaží stále častěji měřit kvalitu produktů cestovního ruchu a služeb (např. pomocí průzkumů spokojenosti) a následně sledovat zpětný vliv kvality na konkurenceschopnost. Pro úspěšné podnikání v sektoru je rovněž důležitá analýza, popis a znalost sezónních faktorů, shodli se odborníci na cestovní ruch nad posledním tématem konference.

Pravidelná setkání statistiků

Globální fórum statistiky cestovního ruchu poskytuje od roku 1993 unikátní platformu pro pravidelnou výměnu názorů a zkušeností týkajících se vývoje v oblasti statistiky cestovního ruchu. Základním cílem je projednávání zásadních technických otázek týkajících se zavedení harmonizované statistiky cestovního ruchu v prostředí, které posiluje spolupráci mezi vládním a soukromým sektorem, výzkumníky, akademiky, členskými i nečlenskými státy EU a mezinárodními organizacemi, mj. OECD, Eurostatem a UNWTO. Setkání je organizováno v pravidelném intervalu dvou let. V roce 2014 nicméně budou výjimečně uskutečněny dvě konference – v listopadu bude další zasedání hostit historické město Nara v Japonsku. Více najdete ZDE.

Přehled jednotlivých ročníků zasedání GFTS

Přehled jednotlivých ročníků zasedání GFTS