Cena práce stagnovala

Pokud jde o náklady práce, pak stokoruna hrubého domácího produktu stála v roce 2013 v EU o 11,6 % více než v roce 2005. V Česku to bylo více o 12,5 %.

Cena práce, které je zapotřebí k vyprodukování např. jedné stokoruny HDP v reálném vyjádření, stoupla v ČR za poslední deset let zhruba stejně jako v průměru za země Evropské unie – proti roku 2005 byly v ČR tyto náklady vyšší o 12,5 %, v EU vzrostly o 11,6 %. V žebříčku zemí Unie zaujímalo tak Česko v přírůstku těchto tzv. nominálních jednotkových nákladů práce pozici země mzdově spíše „levnější“. Podle dosud dostupných dat stouply v roce 2013 relativní náklady práce nejvíce v Norsku, Bulharsku a Lucembursku, nejméně pak v Německu, Španělsku a Irsku. ČR mělo jedno z nejrychlejších temp v EU. Započteme-li však pomalý pohyb cen, který za celé toto období ekonomika ČR zaznamenávala, pak reálné jednotkové náklady práce rostly v ČR jedním z nejrychlejších temp v Unii. Podle komplexních dat za rok 2012 činil proti úrovni roku 2005 přírůstek pět procent, zatímco za EU pouze stagnovaly (0,7 %). Předloňský rok ukázal zajímavý vývoj i v tom, že v EU stouply meziročně nominální jednotkové náklady rychleji než míra inflace. To znamená, že se začínal hromadit cenovým vývojem nevstřebaný mzdový růst, což zpravidla způsobuje tlak na vyšší inflaci. K tomu však v dalším roce nedošlo. Naopak, rok 2013 přinesl meziročně nižší tempo spotřebitelských cen v EU vlivem faktorů, které převážily (především poklesem cen energií a přetrvávající celkovou oslabeností ekonomiky Unie).

Nominální jednotkové náklady práce v EU28 v roce 2013

Nominální jednotkové náklady práce v EU28 v roce 2013