ČSÚ i letos na Světě knihy

Ve dnech 15. až 18. května se na Výstavišti v pražských Holešovicích konal jubilejní, již 20. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2014.

Vedle ostatních 408 vystavovatelů se Český statistický úřad rozhodně neztratil a měl veřejnosti co nabídnout. U stánku, který byl po loňských zkušenostech o polovinu větší, se zastavilo zhruba 2 300 návštěvníků, tj. téměř dvojnásobek oproti loňskému roku a více než šest procent z celkového počtu všech osob, které letos na veletrh zavítaly. Nejvíce zájemců přišlo ke stánku ČSÚ v pátek, kdy si vystavovanou produkci prohlédla téměř tisícovka lidí.
Největší radost jsme měli z návštěvníků, kteří k našemu stánku zamířili záměrně, protože si nás pamatovali z loňského roku a byli zvědaví, co nového jsme tentokrát přivezli a co zajímavého a aktuálního jim můžeme nabídnout. Hodně lidí se ptalo na důvěryhodnost dat, zajímali se, jakým způsobem ČSÚ data sbírá a zpracovává a ti, kteří na stánek zavítali poprvé, byli překvapeni tematickou šíří vydávaných publikací. Velký zájem byl, stejně jako v loňském roce, o časopis Statistika&My a o publikace: Spotřeba potravin, Česká republika v mezinárodním srovnání, Cizinci v České republice 2013 a Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice. Velké uznání, a to jak po grafické tak i po obsahové stránce, si vysloužil Atlas sčítání 2011, který byl na stánku jen k prohlédnutí. Hodně byla poptávána i další data a publikace ze sčítání, pozornost poutala také reprezentativní publikace Příběh statistiky.
Mnozí návštěvníci se zajímali i o webové stránky úřadu, radili se, kde mohou najít příslušné informace, jakým způsobem získají data, která potřebují a velice rádi si brali kontakty na knihovnu a na informační služby s tím, že je určitě co nejdříve využijí. Mezi touto skupinou uživatelů převažovali studenti, podnikatelé a pracovníci knihoven.
Celkově lze shrnout, že zatímco v loňském roce byli lidé spíše překvapeni, že se ČSÚ na takovém veletrhu prezentuje, letos náš stánek vyhledávali většinou cíleně a zastavovalo se více odborníků a poučené laické veřejnosti. K úspěchu veletržního stánku přispěl i sehraný veletržní tým zaměstnanců ČSÚ, jimž patří velký dík za maximální nasazení, trpělivost, vlídnost a vysokou profesionalitu.