Chuť na cestování nepolevila

Ani v dnešní době, kdy se stále hovoří o globální finanční krizi, hrubý domácí produkt klesá, zvyšuje se inflace i nezaměstnanost, chuť na cestování lidé neztratili.

Ani v dnešní době, kdy se stále hovoří o globální finanční krizi, hrubý domácí produkt klesá, zvyšuje se inflace i nezaměstnanost, chuť na cestování lidé neztratili. Tento fakt potvrzuje statistika cestovního ruchu, a to jak česká, tak i světová. Data ukazují, že cestování zůstává, i přes doznívající finanční krizi, velmi oblíbenou aktivitou.
Ubytovací služby jsou jedním z mála odvětví v české ekonomice, které – zdá se – rychle tuto krizi překonalo a počty hostů v našich hotelích a dalších typech ubytovacích zařízení se zvyšují již od roku 2010. Potěšitelné na tom je, že růst počtu hostů je možno připsat na vrub zahraničním návštěvníkům.
Z hlediska celé České republiky se návštěvnost v ubytovacích zařízeních vyvíjí slibně, avšak při podrobnějším pohledu se ukazuje, že zájem turistů a návštěvníků se koncentruje pouze do několika oblastí. Přitom v celé České republice je celkem dvanáct míst, které jsou na seznamu památek UNESCO. Mnoho zahraničních turistů se, bohužel, při návštěvě naší republiky spokojí s tím, že navštíví pouze Prahu, případně Karlovy Vary. O jiných historických a kulturních památkách vůbec nic netuší. A to je velká škoda.
Cestovní ruch tvoří nezanedbatelnou část naší ekonomiky. Důkazem je i to, že se informace ze statistik cestovního ruchu těší velkému zájmu jak ze strany místních samospráv a podnikatelských subjektů, tak i ze strany veřejnosti.