Rezortismus omezuje efektivnost státní správy

Snaha o snižování zátěže respondentů, a tím o zlevnění statistické služby při zachování její kvality, je dlouhodobě omezována rezortismem.

Snaha o snižování zátěže respondentů, a tím o zlevnění statistické služby při zachování její kvality, je dlouhodobě omezována rezortismem. Tedy neschopností ostatních složek státní správy buď vůbec připustit užití svých registrů pro statistické účely, anebo alespoň udržovat existující registry v obsahové či formální kvalitě, která takové užití umožní. Prolomení tohoto omezení, ke kterému konečně dochází zejména pod tlakem současné fiskální situace, je významným krokem ke zkvalitnění registrů i v jejich vlastní funkci. Iniciativa ČSÚ v tomto směru je jeho povinností a musí být všemi prostředky podpořena. Nutnost spolupráce všech rezortů snad také povede k obecnější snaze řídit českou státní správu jako celek a tím se hlouběji vypořádat s přežitým rezortismem, který omezuje efektivnost státní správy i jinde. Rezorty ovšem nesmějí užívat informace, které statistický systém získává ze zákona o státní statistické službě, protože to by kromě jiného ohrozilo kvalitu dat podle Goodhartova zákona.