Trojnásobný rozdíl

Spotřeba domácností v EU27 se pohybuje mezi 48 % a 141 % průměru.

Skutečná individuální spotřeba je objektivnějším měřítkem životní úrovně než hrubý domácí produkt na hlavu. Kromě výdajů domácností zahrnuje také zboží a služby placené vládními či neziskovými institucemi poskytované zdarma domácnostem (typicky školství, zdravotnictví)

Pozice ČR je horší

Nejvyšší úroveň spotřeby na hlavu ze zemí Evropské unie dosáhlo v roce 2012 Lucembursko (141 % průměru), následovalo Německo, Spojené království, Rakousko a Dánsko s úrovní okolo 120 % průměru. Z tzv. nových členských zemí (bez Malty a Kypru) je na tom nejlépe Slovinsko (79 %). Další místa žebříčku obsadily Slovensko a Polsko, Česká republika je až na čtvrtém místě. Na konci žebříčku se pak umístily tradičně Rumunsko a Bulharsko (48 %, resp. 49 % průměru).
Pozice České republiky, měřeno životní úrovní, je tak relativně horší než z hlediska úrovně hrubého domácího produktu na hlavu. Nízké jsou přitom zejména výdaje placené přímo domácnostmi, zatímco spotřeba, kterou jim hradí vláda, je relativně vysoká. Česká republika má také oproti jiným zemím vysokou reálnou úroveň tvorby kapitálu, což lze přičíst vysokému podílu průmyslu a také rozsáhlé dopravní infrastruktuře.

Skutečná individuální spotřeba v EU27

Skutečná individuální spotřeba v EU27