Bez žen se ekonomika neobejde

VYDÁNÍ: 06/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

O ženách a mužích na trhu práce koluje řada zvláštních mýtů. Jeden z nich například říká, že ženy jsou diskriminovány mužskými zaměstnavateli jen proto, že jsou ženy. Právě proto mají mít nižší mzdy a jsou více ohrožené nezaměstnaností.

Statistiky nicméně jednoznačně ukazují, že žen je na trhu práce stále více: v roce 1921 byl podíl žen na pracovní síle pouze 34 %. Mnoho z nich pracovalo ve venkovských hospodářstvích, v rodinných živnostech a jako služebné. V roce 1980, kdy oficiálně neexistovala nezaměstnanost a odchod do důchodu byl u žen již ve věku 53–55 let, jsme měli již přes dva a půl milionu pracovně aktivních žen, což bylo 47 % pracovní síly. Něžné pohlaví se tak stalo v průběhu 20. století nesmírně významnou silou v národní ekonomice. Dnes se účastní trhu práce přes 65 % dospělých žen do 64 let věku a celé velké obory stojí pouze na nich.
Čísla statistiků ale také naznačují, že příčina slabšího postavení žen na pracovním trhu je jinde než ve spiknutí mužů proti nim. Ženy bez dětí mají hodnoty pro míru nezaměstnanosti a i pro výdělky takřka stejné jako muži. Špatné statistiky najdeme jen u těch, které se musí starat o rodinu. Pro zaměstnavatele, který má hlavní zájem na zisku, jsou matky s malými dětmi méně použitelné – nemůže jim například nařídit přesčasy ani je poslat na služební cestu. Nemůže si ani být jistý v tom, že poté, co jim zaplatí drahé školení, neodejdou na mateřskou dovolenou apod. A tak není divu, že podnikatel raději zaměstná muže, u kterého předpokládá, že jeho rodinu obstarává jeho žena.
Domnívám se, že přenášet na zaměstnavatele různými nařízeními povinnost zlepšit postavení žen na trhu práce není příliš rozumné. Pokud se tedy má něco změnit a ženy nemají mít v zaměstnání horší postavení, pak je to rozdělení práce v domácnosti. Není možné, aby na ženě leželo celé břímě péče o rodinu a zároveň se od ní očekával stejný výkon v práci jako u muže.

Autor: , ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Již druhý rok v České republice klesá nezaměstnanost

Ilustrační obrázek

Česká republika má jednu z nejnižších průměrných hodnot mezinárodně srovnatelné míry nezaměstnanosti v Evropské unii. Situace se ovšem liší v jednotlivých regionech. Rozdíly najdeme i v třídění podle pohlaví, a to zejména u socioekonomických tříd.

Co ovlivňuje výši platů? Pohlaví a dobrý obor

Mgr. Dalibor Holý

Máloco se v naší zemi za posledních 25 let tak proměnilo jako odměňování za práci.

Šest vdovských důchodů na jeden vdovecký

ilustrační foto

V posledních letech se hodně mluví o kvalitě života, zvláště pak v období stáří. Jak jsou na tom muži a ženy, kteří po desetiletích ekonomické aktivity opouštějí trh práce a odcházejí do důchodu? Trend, kdy mezi příjemci nejvyšších důchodů převládají muži, stále přetrvává.

Proč ženy berou méně

ilustrační foto

Běžnou výplatu, vyjádřenou mzdovým mediánem, mají ženy oproti mužům nižší o 15,5 %. Důvodem je menší počet odpracovaných a placených hodin a hůře odměňovaná zaměstnání. Jen velmi málo žen se vyskytuje na nejlépe placených řídících pozicích, a pokud ano, pak jsou jejich mzdy nižší než platy top manažerů – mužů.

Počet podnikatelek se za 20 let zdvojnásobil

ilustrační foto

Je to věčné dilema: Podnikat nebo být zaměstnanec? I když počet podnikatelů roste, rozhodnutí vyřídit si živnostenský list může být spíše důsledkem celospolečenských a ekonomických podmínek než svobodné volby.