Cena práce stagnovala

VYDÁNÍ: 06/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Pokud jde o náklady práce, pak stokoruna hrubého domácího produktu stála v roce 2013 v EU o 11,6 % více než v roce 2005. V Česku to bylo více o 12,5 %.

Cena práce, které je zapotřebí k vyprodukování např. jedné stokoruny HDP v reálném vyjádření, stoupla v ČR za poslední deset let zhruba stejně jako v průměru za země Evropské unie – proti roku 2005 byly v ČR tyto náklady vyšší o 12,5 %, v EU vzrostly o 11,6 %. V žebříčku zemí Unie zaujímalo tak Česko v přírůstku těchto tzv. nominálních jednotkových nákladů práce pozici země mzdově spíše „levnější“. Podle dosud dostupných dat stouply v roce 2013 relativní náklady práce nejvíce v Norsku, Bulharsku a Lucembursku, nejméně pak v Německu, Španělsku a Irsku. ČR mělo jedno z nejrychlejších temp v EU. Započteme-li však pomalý pohyb cen, který za celé toto období ekonomika ČR zaznamenávala, pak reálné jednotkové náklady práce rostly v ČR jedním z nejrychlejších temp v Unii. Podle komplexních dat za rok 2012 činil proti úrovni roku 2005 přírůstek pět procent, zatímco za EU pouze stagnovaly (0,7 %). Předloňský rok ukázal zajímavý vývoj i v tom, že v EU stouply meziročně nominální jednotkové náklady rychleji než míra inflace. To znamená, že se začínal hromadit cenovým vývojem nevstřebaný mzdový růst, což zpravidla způsobuje tlak na vyšší inflaci. K tomu však v dalším roce nedošlo. Naopak, rok 2013 přinesl meziročně nižší tempo spotřebitelských cen v EU vlivem faktorů, které převážily (především poklesem cen energií a přetrvávající celkovou oslabeností ekonomiky Unie).

Nominální jednotkové náklady práce v EU28 v roce 2013

Nominální jednotkové náklady práce v EU28 v roce 2013

Autor: , vedoucí oddělení svodných analýz
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nejvyšší náklady práce na zaměstnance jsou v Praze

Ilustrační foto

V roce 2016 dosáhly úplné náklady práce průměrně za celou republiku částky 263,67 Kč/hod., resp. 38 257 Kč na jednoho zaměstnance na měsíc. Celoroční náklady práce činily v přepočtu na jednoho zaměstnance 459 089 Kč.

Česko patří mezi nejrychleji rostoucí země EU

ilustrativní fotka

Ekonomické výsledky roku 2017 jsou zatím ve znamení vysokých temp hospodářského růstu. Meziroční růst se totiž zrychlil i ve 3. čtvrtletí roku. Stál za ním stabilní růst domácí spotřeby kombinovaný se stále vysokou zahraniční poptávkou i meziroční růst investiční aktivity. I ve 3. čtvrtletí rostla zaměstnanost a mzdy.

Kvalita pracovních míst se zhoršuje

ilustrační foto

Počtům lidí bez práce se obecně věnuje velká pozornost. Přitom horším trendem než samotná nezaměstnanost je zhoršování kvality pracovních míst. Přestože se tento trend, tj. špatné pracovní podmínky a nízké mzdy, týká nás všech, příliš se o něm nemluví.

Zaměstnavatelé chtějí pracovníky bez handicapů

Ilustrační foto

Statistika o ekonomické aktivitě a dávkách sociálního zabezpečení vyplacených občanům se zdravotním postižením přináší širší pohled na uplatnění těchto osob na trhu práce. Oproti výsledkům předchozího šetření došlo ke změnám, většinou k horšímu.

Komu se přidalo a komu zase ubralo

ilustrativní obrázek

Zatímco růst mezd se zpomaluje, nůžky mezi vysokými a nízkými výdělky se rozevírají. Čtyři z pěti zaměstnanců pobírali letos na jaře mzdy mezi 10 a 40 tis. Kč hrubého.

Naberou mzdy dech?

ilustrativní obrázek

Ve 3. čtvrtletí 2013 se reálný růst mezd dostal těsně nad nulu jen díky nízké inflaci. Růst spotřebitelských cen totiž klesl na hodnotu 1,2 %, takže i „upocené“ nominální zvýšení mezd o 1,3 % zabránilo dalšímu propadu kupní síly výdělků.