Chuť na cestování nepolevila

VYDÁNÍ: 07-08/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Ani v dnešní době, kdy se stále hovoří o globální finanční krizi, hrubý domácí produkt klesá, zvyšuje se inflace i nezaměstnanost, chuť na cestování lidé neztratili.

Ani v dnešní době, kdy se stále hovoří o globální finanční krizi, hrubý domácí produkt klesá, zvyšuje se inflace i nezaměstnanost, chuť na cestování lidé neztratili. Tento fakt potvrzuje statistika cestovního ruchu, a to jak česká, tak i světová. Data ukazují, že cestování zůstává, i přes doznívající finanční krizi, velmi oblíbenou aktivitou.
Ubytovací služby jsou jedním z mála odvětví v české ekonomice, které – zdá se – rychle tuto krizi překonalo a počty hostů v našich hotelích a dalších typech ubytovacích zařízení se zvyšují již od roku 2010. Potěšitelné na tom je, že růst počtu hostů je možno připsat na vrub zahraničním návštěvníkům.
Z hlediska celé České republiky se návštěvnost v ubytovacích zařízeních vyvíjí slibně, avšak při podrobnějším pohledu se ukazuje, že zájem turistů a návštěvníků se koncentruje pouze do několika oblastí. Přitom v celé České republice je celkem dvanáct míst, které jsou na seznamu památek UNESCO. Mnoho zahraničních turistů se, bohužel, při návštěvě naší republiky spokojí s tím, že navštíví pouze Prahu, případně Karlovy Vary. O jiných historických a kulturních památkách vůbec nic netuší. A to je velká škoda.
Cestovní ruch tvoří nezanedbatelnou část naší ekonomiky. Důkazem je i to, že se informace ze statistik cestovního ruchu těší velkému zájmu jak ze strany místních samospráv a podnikatelských subjektů, tak i ze strany veřejnosti.

Autor: , ředitelka odboru statistiky služeb
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

ilustrativní fotka

Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.

Cestovní ruch v regionálním pohledu

ilustrační foto

V roce 2015 došlo v České republice k výraznému oživení cestovního ruchu. Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) vzrostl meziročně o více než 10 %.

Návštěvnost Unie roste

ilustrační foto

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích EU se v 1. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 8,5 %. Téměř všechny země hlásily zvýšený zájem o ubytování.

Chuť cestovat s věkem neklesá

Ilustrační foto

Statististiky Eurostatu potvrzují trend zvýšeného zájmu obyvatel v postproduktivním věku aktivně trávit svůj volný čas. Totéž hlásí většina cestovních kanceláří. Na dovolenou v tuzemsku či do zahraničí se v roce 2014 vydalo 2,8 mil. občanů ČR starších 65 let.

Ubytovatelé hlásí rekordy

ilustrativní fotka

Podle předběžných odhadů Eurostatu provozovatelé ubytovacích kapacit dosáhli za rok 2015 rekordních výsledků. V porovnání s rokem 2014 meziročně vzrostl počet přenocování v ubytovacích zařízeních v celé EU o 3,2 %.

Na Moravskoslezsku bylo více hostů díky hokeji

ilustrativní obrázek

Hromadná ubytovací zařízení vykázala ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšený zájem hostů. Na ubytovací statistice se projevilo i mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě.

Kolik vydělává tuzemský cestovní ruch?

ilustrační foto

Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. V současné době se toto odvětví podílí na hrubém domácím produktu asi 3 % a přímo zaměstnává přes 230 tis. osob.

Návštěvnost mírně rostla

ilustrativní foto

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se ve 3. čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšil o 1 %.

V Česku s prázdnou nádrží nezůstanete

S počtem téměř sedmi tisíc benzinových pump se řadíme mezi země s nejširší sítí čerpacích stanic pohonných hmot ve střední Evropě. Nejvíce jich je ve Středočeském kraji, avšak v relativním vyjádření zcela dominuje Praha.