Globální fórum statistiky cestovního ruchu

VYDÁNÍ: 06/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

V polovině května se v pražském Černínském paláci konalo již 12. globální fórum statistiky cestovního ruchu (GFTS). Největší odborné zasedání zaměřené na oblast statistických dat a statistického výzkumu v cestovním ruchu se uskutečnilo pod záštitou OECD a Eurostatu.

Zasedání v Praze se zúčastnilo více než 200 delegátů z 39 zemí. O pořadatelství této prestižní mezinárodní události se kromě Českého statistického úřadu zasloužilo především Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
Základním cílem a přínosem pražského fóra byla výměna zkušeností v oblasti nových metod získávání dat, postižení aktuálních trendů v odvětví cestovního ruchu a zlepšování kvality statistického výzkumu. Díky úspěšné spolupráci klíčových subjektů se může Česká republika pochlubit kvalitní, důvěryhodnou a mezinárodně srovnatelnou statistikou cestovního ruchu.

Klíčová témata

Fórum se pravidelně věnuje pečlivě vybraným tematickým oblastem. Letošním prvním tématem byly nové technologie v oblasti sledování cestovního ruchu.
Účastníci konference se shodli na tom, že při svém pohybu v prostoru zanechává návštěvník stále větší množství „digitálních stop“ a statistika cestovního ruchu na to musí rea­govat. Diskutovali především o zkušenosti s využitím polohových dat od mobilních operátorů, ale i o dalších inovativních nástrojích, např. o sociálních sítích, o GPS anténách nebo on-line dotaznících. Došli k závěru, že citlivé zavádění nových technologií může v budoucnu výrazně snížit zátěž respondentů. S tím souviselo i druhé téma – využití registrů a administrativních dat, které jsou spravovány z různých důvodů (např. kvůli výběru daní nebo sociálního pojištění) pro účely cestovního ruchu. Tyto zdroje by se mohly napojit na správu registrů ubytovacích služeb, cestovních kanceláří a dalších podnikajících subjektů.

Měření ekonomiky cestovního ruchu a trhu práce

Účastníci fóra zaměřili svou pozornost na měření ekonomických efektů v odvětví, kde je hlavním mezinárodně uznávaným standardem satelitní účet cestovního ruchu (TSA). Tento nástroj má stále širší potenciál k tomu, aby ho využívaly jak veřejné, tak i soukromé subjekty. Diskutovali rovněž o oblasti trhu práce a zaměstnanosti v oborech, které jsou pro cestovní ruch na národní i regionální úrovni charakteristické.
Klíčovým faktorem konkurenceschopnosti a udržitelnosti ekonomiky cestovního ruchu je kvalita. Statistika se proto snaží stále častěji měřit kvalitu produktů cestovního ruchu a služeb (např. pomocí průzkumů spokojenosti) a následně sledovat zpětný vliv kvality na konkurenceschopnost. Pro úspěšné podnikání v sektoru je rovněž důležitá analýza, popis a znalost sezónních faktorů, shodli se odborníci na cestovní ruch nad posledním tématem konference.

Pravidelná setkání statistiků

Globální fórum statistiky cestovního ruchu poskytuje od roku 1993 unikátní platformu pro pravidelnou výměnu názorů a zkušeností týkajících se vývoje v oblasti statistiky cestovního ruchu. Základním cílem je projednávání zásadních technických otázek týkajících se zavedení harmonizované statistiky cestovního ruchu v prostředí, které posiluje spolupráci mezi vládním a soukromým sektorem, výzkumníky, akademiky, členskými i nečlenskými státy EU a mezinárodními organizacemi, mj. OECD, Eurostatem a UNWTO. Setkání je organizováno v pravidelném intervalu dvou let. V roce 2014 nicméně budou výjimečně uskutečněny dvě konference – v listopadu bude další zasedání hostit historické město Nara v Japonsku. Více najdete ZDE.

Přehled jednotlivých ročníků zasedání GFTS

Přehled jednotlivých ročníků zasedání GFTS

Autor: , oddělení statistiky cestovního ruchu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

V roce 2016 jsme více cestovali po naší vlasti

ilustrativní fotka

Oproti předcházejícím letům Češi vloni cestovali častěji, a to hlavně po naší republice. Jejich cílem byly mnohdy návštěvy příbuzných nebo známých, kde i přespávali.

Největší příjmy z cestovního ruchu mají Spojené státy

ilustrativní fotka

Díky potřebě lidí poznávat nové země činily denní výnosy z cestovního ruchu na Zemi v roce 2015 čtyři miliardy dolarů. Nejvíce příjmů dlouhodobě získávají Spojené státy americké. Ve výdajích na cestování zase dominuje od roku 2012 Čína.

Popularita Česka u zahraničních návštěvníků roste

ilustrační foto

V roce 2016 zavítalo do Česka 31,1 mil. zahraničních návštěvníků. Většina z nich (16,2 mil.) přijela na den. Turisté se na celkovém počtu podíleli 39 % a 8 % připadlo
na tranzitující návštěvníky.

Chuť cestovat s věkem neklesá

Ilustrační foto

Statististiky Eurostatu potvrzují trend zvýšeného zájmu obyvatel v postproduktivním věku aktivně trávit svůj volný čas. Totéž hlásí většina cestovních kanceláří. Na dovolenou v tuzemsku či do zahraničí se v roce 2014 vydalo 2,8 mil. občanů ČR starších 65 let.

Na dovolenou nejraději v srpnu

ilustrativní fotka

Chuť cestovat v naší populaci nepolevila. Obyvatelé České republiky uskutečnili v roce 2014 téměř dvanáct milionů dovolených. Přesto je patrná proměna našich cestovatelských zvyklostí. Také způsob trávení volného času je stále dynamičtější.

Kolik vydělává tuzemský cestovní ruch?

ilustrační foto

Cestovní ruch má na národní i regionální úrovni velmi příznivý dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. V současné době se toto odvětví podílí na hrubém domácím produktu asi 3 % a přímo zaměstnává přes 230 tis. osob.