Služby v EU stagnovaly

VYDÁNÍ: 07-08/2013
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Objemově nejvýznamnějším odvětvím v rámci služeb je doprava a skladování, a to nejen v ČR, ale ve většině zemí EU27.

Tržby za služby v běžných cenách po očištění o vliv pracovních dní v České republice začaly rok 2013 meziročním poklesem v prvním čtvrtletí o 0,6 %. Nižší tržby zaznamenala všechna odvětví kromě dopravy a skladování (+2,4 %). K poklesu celého sektoru služeb nejvíce přispěly profesní, vědecké a technické činnosti (–2,8 %), které zahrnují např. architektonické a projektové služby, reklamu či právní služby. Nejdéle trvající meziroční pokles zaznamenaly činnosti v oblasti nemovitostí (dvacáté čtvrtletí v řadě, tentokrát o 4,6 %).

Podíly jednotlivých zemí na celkových tržbách EU27 ve službách v roce 2010

Podíly jednotlivých zemí na celkových tržbách EU27 ve službách v roce 2010

Tržby za služby v EU27 v prvním čtvrtletí 2013 stagnovaly, vývoj v jednotlivých členských státech byl rozdílný. Pokles tržeb o 0,4 % zaznamenala největší ekonomika – Německo, nižší tržby byly také ve Francii a Nizozemsku. Dlouhodobý meziroční pokles vykazovalo Řecko (osmnácté čtvrtletí v řadě), Španělsko (šesté čtvrtletí v řadě) a Slovinsko (páté čtvrtletí v řadě). Největší pokles tentokrát zaznamenal ostrovní stát Kypr (–7,1 %). Zemím sousedícím s Českou republikou (vyjma výše zmíněného Německa) tržby naopak v 1. čtvrtletí vzrostly – v Polsku (+0,3 %), v Rakousku (+2,9 %) a nejvíce z celé EU27 na Slovensku (+12,2 %). Severské a pobaltské země také registrovaly vyšší tržby. Litva dokonce dosáhla již dvanácté čtvrtletí v řadě dvouciferného růstu.
Ve většině zemí Evropy tvořily v roce 2010 největší část služeb tržby za dopravu a skladování. V rámci celé EU27 se doprava podílela na celkových tržbách za sledované služby 24 %. V České republice byl podíl dopravy ještě mírně vyšší. V pobaltských státech tvořily tržby za dopravu téměř polovinu celkových tržeb za služby. Výjimkou byly Francie, Velká Británie, Nizozemí a Belgie, ve kterých měly největší podíl profesní, vědecké a technické činnosti, a dále Irsko a Lucembursko, kde převažovaly tržby za informační a komunikační činnosti.

Index tržeb za služby v 1. čtvrtletí 2013

Index tržeb za služby v 1. čtvrtletí 2013

Autor: , oddělení informačních služeb a správy registrů KS ČSÚ České Budějovice
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Růst tržeb ve službách pokračoval i v 1. čtvrtletí 2019

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v České republice v prvním čtvrtletí roku 2019 hodnoty 5,1 %, a plynule tak navázal na růst ve čtvrtletích předchozích.

Tržby ve službách stále rostou

Meziroční nárůst tržeb v odvětví služeb dosáhl v 1. čtvrtletí tohoto roku hodnoty 5,8 %, a plynule tak navázal na růst v předchozích čtvrtletích. Nejvíce rostlo odvětví informačních a komunikačních činností.

Tržby ve službách zrychlují

Ilustrační foto

V 1. čtvrtletí 2017 se růst tržeb v zemích EU zrychlil. Vyšší meziroční tempo růstu bylo naposledy v předkrizovém roce 2008.

Růst tržeb v dopravě přetrvává

Ilustrační foto

Růst tržeb v dopravě v ČR za rok 2016 byl ovlivněn především vývojem ve 2. a 4. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí tržby ve stálých cenách vzrostly o 2,6 % a ve 4. čtvrtletí o 2,2 %.

Růst služeb zpomalil

Ilustrační foto

Za posledních pět kvartálů se tržby ve službách v 1. čtvrtletí 2016 zvyšovaly meziročně nejpomaleji.