Příznivý obrat v 1. čtvrtletí

Domácnosti ve velké většině zemí EU28 vydaly na spotřebu v letošním 1. čtvrtletí reálně o dost více než loni.

Už jen čtyři země EU vykázaly letos podle dat za 1. čtvrtletí pokles výdajů svých domácností na konečnou spotřebu ve srovnání se stejným obdobím roku 2013. Plyne to z údajů celkového vzorku zemí, za které Eurostat disponuje aktuálními daty, tedy 23 států z celkem 28 zemí Unie. Přitom v posledním čtvrtletí roku 2012 šetřily domácnosti na výdajích velice významně, když jejich meziroční pokles zaznamenalo patnáct zemí z EU28, tedy více než polovina.
Příznivý obrat v 1. čtvrtletí 2014 byl patrný nejvíce v Bulharsku, kde proti předchozím čtyřem kvartálům s meziročními poklesy stouply výdaje domácností o 4,8 % (přitom bulharský HDP vzrostl jen o 1,2 %). Výdaje domácností dále významně posílily v Polsku s postupným růstem dynamiky po celý loňský rok až na +3,1 % v letošním 1. čtvrtletí, ale i na Slovensku (+2,6 %). České domácnosti spotřebovaly o 1,5 % zboží a služeb reálně více oproti slabému loňskému 1. čtvrtletí (–1,7 %). To navazovalo na poslední kvartál 2012, v němž spotřeba českých domácností klesla nejvíce od roku 1997.
Kromě posilování spotřeby domácností, patrné především v zemích střední a východní Evropy, je druhým významným rysem nedávného vývoje postupná ztráta tempa růstu výdajů domácností většiny skandinávských zemí. Prudce poklesla jejich spotřeba také v Nizozemsku. Kromě této země snížily meziročně své výdaje i domácnosti ve Francii, Itálii a Chorvatsku.

Výdaje domácností na konečnou spotřebu v 1. čtvrtletí 2014

Výdaje domácností na konečnou spotřebu v 1. čtvrtletí 2014