Agrocenzus 2020 odstartován

VYDÁNÍ: 07-08/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Na posledním zasedání ředitelů zemědělských statistik členských států v Eurosta­tu zaznělo, že je třeba zásadně změnit zemědělskou statistiku.

Na posledním zasedání ředitelů zemědělských statistik členských států v Eurosta­tu zaznělo, že je třeba zásadně změnit zemědělskou statistiku. Ta by se měla stát v budoucnosti integrující složkou, měla by se proto převážně zaměřit na získávání a využívání administrativních údajů či se více orientovat na nové metody statistických zjišťování. Například by mohla využívat letecké a družicové snímání zemského povrchu a následně ho propojovat s pozemním průzkumem. Také v oblasti výstupů je avizován záměr na těsnější spolupráci s institucemi FAO, OECD, a to jak při sdílení, tak při prezentaci dat.
Prvním krokem k naplnění nové strategie bude revize evropské zemědělské statistické legislativy. Připravuje se první zasedání koncepční pracovní skupiny pro partnerství, jejímž hlavním úkolem bude odstartovat tento proces přípravou nového zemědělského cenzu – Agrocenzu 2020.  Zásadní změnou je požadavek na převzetí a propojení objemných administrativních dat do „jádrového“ dotazníku cenzu. Toto zadání se opírá o představu, že drtivá většina zemědělců se účastní některého z častých dotačních titulů a podává o tom informace. Statisticky šetřitelnými údaji by pak zůstaly jen veličiny o počtu, vývoji, struktuře pracovních sil, ukazatele agro-environmentálního významu a doplňkové proměnné. Od Agrocenzu 2020 by se měl odvíjet i zbrusu nový systém produkčních zemědělských statistik, mezilehlých specializovaných cenzů apod. I pro tyto oblasti je však nezbytné vytvořit nové legislativní předpoklady, a to nejen na straně statistiky, ale souběžně i na straně složkových předpisů, např. pro již existující evropský informační zdroj FADN – Farm Accoutency Data Network.
Plány a záměry související s přípravou nové strategie jsou smělé a rozsáhlé, nicméně realitou současnosti zůstává rovněž deklarovaná potřeba a význam stávajících zemědělských statistik. Faktem je, že v současnosti kulminuje příprava a schvalování nového programovacího období v rámci Společné zemědělské statistiky EU (CAP) na období 2015–2020. Eurostatem i národními institucemi jsou již netrpělivě očekávány výsledky pravidelných zemědělských statistických zjišťování.

Autor: , ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Vyvážíme hlavně obilí a dovážíme maso

ilustrační foto

Česká republika dováží dlouhodobě víc potravin, než kolik jich vyváží. Letošní čtyři měsíce však ukázaly zlepšení díky exportům, hlavně do Německa. Stále ale platí, že vyvážíme především obilí a dovážíme hodně masa. Neměli bychom „přidávat víc práce“?

V čem je české zemědělství jiné?

ilustrativní obrázek

Výsledky dosud provedených strukturálních zemědělských šetření ukazují, ve kterých aspektech se Česko odlišuje od ostatních států Evropské unie. Některé rozdíly jsou opravdu výrazné.

Zemědělství v roce 2013

ilustrativní obrázek

Podle předběžných výsledků dosáhl podnikatelský důchod zemědělských prvovýrobců v loňském roce hodnoty 16,7 mld. Kč. Od roku 1998, kdy se začal souhrnný zemědělský účet v ČSÚ sestavovat, se jedná o druhý nejlepší hospodářský výsledek.