Registr osob nezklamal

VYDÁNÍ: 07-08/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Začátkem července 2014 uplynuly dva roky od zahájení reálného provozu registru osob (ROS) v České republice. Jeho příprava byla jednou z nejnáročnějších akcí realizovaných Českým statistickým úřadem.

V současné době je ROS naplněn příslušnými referenčními údaji o právnických a podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci podle požadavků zákona č. 111/2009 sb., o základních registrech. Celkem se jedná o více než tři miliony všech typů osob. Data jsou vedena v databázi ROS v jednotné struktuře s vazebními údaji na registr územní identifikace, adres a nemovitostí a na registr obyvatel. Údaje pravidelně aktualizují editoři z více než 260 různých orgánů veřejné moci (seznam ZDE). Převážná většina z nich –  asi 250 – používá pro editaci ROS tzv. integrovaný agendový informační systém (ROS-IAIS), který byl vytvořen v rámci projektu ROS

Údaje se stále zkvalitňují

Oprávněným orgánům veřejné moci poskytuje ROS ověřené a aktuální údaje pro vedení jejich agend. V současnosti jsou tyto údaje využívány pro potřeby téměř 200 různých agend. O využívání ROS svědčí i to, že za 23 měsíců reálného provozu bylo zpracováno více než 22 mil. publikačních služeb a téměř dva miliony editačních služeb. Od 20. května 2013 bylo přes datové schránky, CzechPoint@office a kontaktní místa CzechPoint vydáno více než 30 tis. výpisů z ROS.  Již druhým rokem jsou osobám, které vlastní datovou schránku, zasílány roční výpisy o využití údajů z ROS. Díky tomu také dochází k jejich postupnému zkvalitňování údajů.

Přidělování IČO je snazší

Zavedení ROS výrazně zjednodušilo proces přidělování identifikačních čísel osob (IČO). Všem typům osob je IČO přidělováno jednotlivými editory přímo v průběhu zápisu do evidence osob nebo v rámci udělování oprávnění k činnosti. IČO je poskytováno automaticky informačním systémem ROS na přímou žádost editora. Po dobu provozu ROS tak bylo přiděleno více než 279 tis. IČO a 125 tis. identifikačních čísel provozoven.  Byly vytvořeny kontrolní mechanismy pro zajištění unikátnosti a jednoznačnosti přidělovaných IČO pro všechny osoby v Česku. To přispívá k zabránění duplicitního přidělování IČO, ke kterému v minulosti někdy docházelo.
Ke dni 31. května 2014 aktivně využívalo základní registry 1 920 orgánů veřejné moci, které již uskutečnily více než 400 mil. transakcí. Se základními registry spolupracuje přibližně 78,89 % všech orgánů veřejné moci, které postupně napojují své informační systémy na základní registry. Další podrobnosti o stavu provozu základních registrů lze najít v pravidelných měsíčních zprávách zveřejňovaných na stránkách Správy základních registrů (SZR).
Systém základních registrů je také využíván v dalších projektech zaměřených na prosazování „Smart administration“ a „e-Government“. V současnosti se například jedná o projekty procesního modelování agend, přípravu elektronických volebních seznamů nebo přípravu změnových sestav pro obce. Své využití mají i v oblasti státní statistické služby, kde v rámci projektu soustava statistických registrů došlo ke zkvalitnění statistické infrastruktury na základě údajů ze základních registrů.
Práce na dalším rozvoji ROS pokračují i v současnosti. ČSÚ se ve spolupráci se SZR snaží upravit výpisy referenčních údajů a výpisy o využití referenčních údajů ROS tak, aby byly více srozumitelné a vyhovovaly potřebám občanů a ekonomických subjektů. Usiluje se také o odstranění legislativních bariér, které dosud brání zápisu části příspěvkových organizací do registru. Do budoucna se uvažuje i o zveřejnění vybraných referenčních údajů na internetu.

Základní registry

Registr osob je součástí systému základních registrů, které dále tvoří:
•    registr obyvatel,
•    registr územní identifikace, adres a nemovitostí,
•    registr práv a povinností,
•    informační systém základních registrů,
•    specifický informační systém ORG.
Systém představuje efektivní, bezpečnou a transparentní výměnu vybraných referenčních údajů v rámci celé veřejné správy.  Pro občany a ekonomické subjekty to v praxi znamená snížení byrokratické zátěže při styku s veřejnou správou. Více ZDE.

Autor: , ředitel odboru statistických registrů
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Registru osob je pět let

Ilustrační foto

Letos uběhlo pět let od zahájení provozu základních registrů. Jeho součástí byl registr osob (ROS), který spravuje ČSÚ. ROS eviduje právnické osoby, podnikající fyzické osoby a orgány veřejné moci.

Výpisy referenčních údajů z registru osob při změně

Ilustrační obrázek

Od 28. ledna 2016 se začaly zdarma zasílat právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které mají v registru osob zapsanou datovou schránku, výpisy referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje.

Zápis do registru ekonomických subjektů? Pouze bezplatně

Ilustrativní obrázek

Český statistický úřad opakovaně varuje podnikatele před falešnými výzvami k zápisu do RES (registr ekonomických subjektů). Jedná se o katalogový podvod. Má jej na svědomí právnická osoba z Brna, od jejíž komerční činnosti se ČSÚ již několikrát distancoval.