Cestovní ruch v EU28

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v zemích Evropské unie se v 1. čtvrtletí letošního roku meziročně snížil o 0,5 %. Do některých států ve srovnání s předchozím rokem ale zavítalo více turistů.

Podle údajů poskytnutých členskými zeměmi Evropské unie přijelo do hromadných ubytovacích zařízení v 1. čtvrtletí 2014 více než 148 mil. hostů. Dvě třetiny návštěvníků tvořila domácí klientela. Meziročně došlo k poklesu příjezdů o 0,5 %. V absolutních číslech tento pokles představuje 804 tis. hostů. Vývoj v jednotlivých členských státech byl rozdílný. Patnáct členských zemí zaznamenalo zvýšení příjezdů, deset států naopak hlásilo pokles.
Nejvyšší růst byl vykázán v pobaltských zemích – v Lotyšsku (o 15,7 %) a Litvě (o 15,6 %). Dvoumístný index hlásila také Malta (+11,2 %). Podíl těchto tří států na celkové návštěvnosti v rámci Evropské unie je však zanedbatelný a netvoří ani jedno procento. Z velkých hráčů na evropském poli cestovního ruchu stojí za zmínku Německo. V 1. čtvrtletí zaznamenalo zvýšený zájem hostů o ubytování. Přilákalo o 2,3 % (640 tis.) více návštěvníků než ve stejném období loňského roku. Německo se tak jako jediná turistická velmoc může pochlubit zvyšujícím se počtem hostů. Dobrého výsledku dosáhlo také Polsko (+8,0 %), Nizozemsko (+7,9 %), Maďarsko (+7,5 %) a Švédsko (+5,2 %).
V zemích jako Francie, Velká Británie, Itálie či Španělsko naopak hostů meziročně ubylo. Ve Velké Británii byl úbytek hostů nejpatrnější (–1,2 mil.), což představovalo o 7,3 % méně turistů než v loňském roce. Také Itálie zaznamenala nižší počet ubytovaných hostů, přes 700 tis., tedy pokles o 4,4 %. Nižší návštěvnost byla v 1. čtvrtletí letošního roku ve Francii (–1,2 %) a ve Španělsku (–0,9 %). Pokles návštěvnosti o 15,3 % vykázal rovněž Kypr, kde je patrná dlouhodobá klesající poptávka po ubytování. Naposledy se návštěvnost Kypru zvýšila krátkodobě v květnu 2013. Také tradiční zimní dovolenková destinace  Rakousko si v prvních třech měsících roku meziročně pohoršilo o 2,6 %.

Meziroční index počtu příjezdů hostů v 1. čtvrtletí 2014

Meziroční index počtu příjezdů hostů v 1. čtvrtletí 2014

Méně turistů i v Česku

Do hromadných ubytovacích zařízení v Česku přijelo v 1. čtvrtletí 2014 celkem 2,9 mil. hostů, což meziročně představovalo snížení o 0,9 %. Domácích návštěvníků ubylo o 3,2 % , ale počet zahraničních návštěvníků se meziročně navýšil o 1,6 %. Hosté preferovali čtyř a tříhvězdičkové hotely. Celkem se v nich ubytovalo více než 1,7 mil. osob.
Nejnovější údaje o statistice ubytování v Česku má ČSÚ za 2. čtvrtletí 2014, kdy se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 1,8 %. Celkově se v Česku ubytovalo 4,0 mil. návštěvníků. Domácích mírně ubylo (o 0,1 %). Počet zahraničních turistů se ale meziročně zvýšil o 3,4 %. Podobně jako v 1. čtvrtletí hosté preferovali ubytování především v hotelích. Jejich návštěvnost se meziročně zvýšila o 5,4 %, tj. na 3,1 mil. příjezdů. Návštěvnost penzionů meziročně klesla o 4,4 %, naopak kempy přivítaly o 3,2 % více hostů než loni.
Počet přenocování hostů dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2014 celkem 10,5 mil. nocí, což bylo o 0,4 % více než ve 2. čtvrtletí 2013. Počet přenocování nerezidentů se meziročně zvýšil o 1,4 %, domácí hosté naopak strávili v ubytovacích zařízeních o 0,9 % méně nocí.

Podíly jednotlivých zemí na příjezdech hostů do EU28*) v 1. čtvrtletí 2014 (v %)

Podíly jednotlivých zemí na příjezdech hostů do EU28*) v 1. čtvrtletí 2014 (v %)

Hostů z Ruska bylo méně

Ve 2. čtvrtletí 2014 byl zaznamenán pokles návštěvnosti hostů z Ruské federace. Meziročně ubylo asi 30 tis. ubytovaných hostů z Ruska (–14,1 %). Méně Rusů než loni bylo v Karlovarském kraji, kde úbytek návštěvnosti ruské klientely činil 7,9 % (v Praze –16,3 %). Rusové tvoří asi 15% podíl na počtu přenocování všech zahraničních hostů.
Největší skupinou zahraničních návštěvníků (s přibližně 20% podílem) jsou však stále Němci. Těch naopak ve sledovaném čtvrtletí přijelo o 40 tis. více než loni (+10,5 %). Na třetím místě se umístilo Slovensko (132 tis. příjezdů, meziroční nárůst o 13,1 %). Také Rakušanů a hostů z Číny přijelo více (o 14,4 %, resp. o 22,0 %). Čína se tak dostala na desáté místo pomyslného žebříčku incomingových zemí.