Přehled událostí z ČSÚ

Setkání předsedkyně ČSÚ s prezidentem republiky

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová se v polovině srpna sešla s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Tématem jejich setkání byl zákon o státní službě, problematika vývoje v oblasti průmyslu a zahraničního obchodu, nadcházející volby a revize národních účtů ESA 2010. Prezident přislíbil návštěvu ČSÚ v době zpracování voleb.

Jednání o odpadech

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová letos v srpnu dvakrát jednala s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem o statistice odpadů. Předmětem jejich jednání byl způsob zachycení statistiky odpadů v Dohodě o partnerství mezi ČR a EU, resp. která data o odpadovém hospodářství – ČSÚ nebo MŽP – budou používána.

Rozpočet 2015

Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová se v první srpnové dekádě sešla s ministrem financí Andrejem Babišem, aby s ním projednala návrh rozpočtu Českého statistického úřadu na rok 2015 a také požadavek ČSÚ na navýšení rozpočtu o 89 mil. Kč nad rámec směrného čísla. Ministerstvem financí bylo přislíbeno 27 mil. Kč na osobní výdaje, 20 mil. Kč na provozní a kapitálové výdaje, 13 mil. Kč na předfinancování a 2 mil. Kč na kapitálové výdaje za volby.

Mimořádný sběr dat

Koncem června 2014 se v sídle Mezinárodní energetické agentury – IEA konalo společné zasedání Stálé skupiny pro otázky nouzových stavů (The Standing Group on Emergency Ques­tions – SEQ) a Stálé skupiny pro trh s ropou a ropnými produkty (The Stand­ing Group on the Oil Market – SOM).
Na programu jednání SEQ byl zařazen bod, který se věnoval vyhodnocení kvality dat zpracovaných v rámci mimořádného sběru dat z oblasti statistiky ropy a ropných produktů v rámci cvičení připravenosti na stavy ropné nouze. Mimořádný sběr dat probíhal ve všech členských zemích IEA v období únor až duben 2014. Jejich kvalita se posuzovala v porovnání s daty zpracovanými ve standardních termínech (s povolenou odchylkou +/–3 %).
V České republice zajišťoval mimořádný sběr dat a jejich následné zpracování Český statistický úřad. V pomyslném žebříčku hodnocení kvality dat se Česká republika umístila na předním místě.

Komunální volby 2014

V letošních komunálních volbách se bude volit v celkem v 6 236 obcích, městech, městysech a ve 140 městských částech a obvodech. Ve 12 obcích se volby konat nebudou. Nepodařilo se zde dát dohromady dostatečné množství kandidátů, které předepisuje zákon. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu či Evropského parlamentu nebudou v komunálních volbách volit ani ve všech třech vojenských újezdech, neboť zde zastupitelstva nejsou.

Nová ředitelka ve Zlíně

Od 1. září 2014 řídí krajskou správu ČSÚ ve Zlíně Hana Hruboňová. Rodačka z Jihlavy vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Brně. Hned po ukončení studia v roce 1983 nastoupila k Františku Čubovi do JZD Slušovice. V letech 1992 až 1995 pracovala jako vedoucí výroby chemických výrobků ve společnosti 4 H, s. r. o. a v letech 1995 až 2000 působila v obchodním oddělení Foresbanky. Dalších devět let vykonávala funkci vedoucí referátu správy majetku cenzových šetření na pracovišti ČSÚ ve Zlíně.  Od roku 2009 do konce letošního srpna pracovala na vedoucí pozici Úřadu práce ČR Krajské pobočky ve Zlíně. Je 31 let vdaná, má dvě děti, ráda sportuje a řídí rychlá auta.

Zahraniční obchod se Slovenskem

Na začátku července se v Bratislavě konalo jednání k zrcadlovému srovnání údajů o zahraničním obchodě mezi Českou a Slovenskou republikou za rok 2013. Akce se uskutečnila v rámci projektu Eurostatu – Mod­ernising Intrastat.
Analýza údajů se prováděla na základě vzájemně vyměněných souborů. Pro detailnější rozbor příčin se využívaly i daňové údaje českých a slovenských firem. Srovnávala se hodnota českého odeslání a slovenského přijetí, při kterém hodnota českého odeslání byla o 19,9 % vyšší.  Nejvyšší rozdíly byly shledány na úrovni kapitol harmonizovaného systému u nerostných paliv a minerálních olejů, elektrických strojů přístrojů a zařízení a dále u jaderných reaktorů a jiných mechanických zařízení. Do první z uvedených kapitol spadá elektrická energie, tedy hodnoty, které tvoří vůbec největší rozdíl ve vzájemném obchodě. Příčinou je různá metodika vykazování údajů o elektrické energii, protože její vykazování není v rámci Evropské unie harmonizováno.
Na straně slovenského odeslání a českého přijetí rozdíl činil pouze 0,6 % hodnoty, přičemž slovenské odeslání bylo nižší. Stejně tak jako při opačném toku byl nejvyšší rozdíl v první skupině, a to ze stejných příčin. Následovala skupina, do které spadají auta, jiná nekolejová vozidla a náhradní díly k nim, dále pak hliník a výrobky z něj. Hlavními důvody nesrovnalostí je rozdílná metodika vykazování, to v případě elektrické energie, dále nesplnění vykazovací povinnosti ze strany některých firem, rozdílná klasifikace zboží a globalizační efekt nadnárodních společností, které do systému Intrastat nevykazují přesuny vlastního majetku z jednoho členského státu do druhého.
Více informací naleznete v hlavním tématu tohoto vydání.

Společně otevíráme data

Ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ Petra Kuncová a vedoucí oddělení výstupních databází ČSÚ Eduard Durník se 2. září zúčastnili slavnostního zahájení soutěže Společně otevíráme data 2014 o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty. Na akci pořádané Fondem Otakara Motejla Petra Kuncová prezentovala data, které ČSÚ poskytuje v otevřeném formátu.
Více na www.otevrenadata.cz.

Pozvánka na seminář RELIK

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2014 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze bude konat vědecká konference RELIK 2014. Akce se již tradičně bude zabývat tématem reprodukce lidského kapitálu z pohledu demografie, ekonomie, sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí. Účastníci se mohou registrovat až do 26. září 2014 přes registrační formulář ZDE.

Iva Ritschelová pomáhá dětem

Předsedkyni ČSÚ Ivě Ritschelové se v krátké době, díky osobnímu nasazení a soukromým sponzorským aktivitám, podařilo hned dvakrát udělat radost dětem z Dětského domova v Ústí nad Labem. Nejprve společným výletem do Krkonoš na horskou chatu Portášky a poté účastí na dostizích na hipodromu v Mostě. Děti při horském pobytu ocenily nejen setkání s Krakonošem, ale též dobytí naší nejvyšší hory Sněžky při fyzicky náročné túře. O několik týdnů později pak pomyslné rozloučení s prázdninami završila „společenská událost“ v podobě účasti na Velké letní ceně Ústeckého kraje, kde se děti dostaly mezi nejvýznamnější hosty a zúčastnily se i výtvarné soutěže.

Oznámení ČSÚ

Český statistický úřadu oznamuje, že s účinností od 1. září 2014 došlo k aktualizaci, tj. ke zpřesnění názvů vybraných podskupin a kategorií,
Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). Více ZDE.