Výběr statistických zajímavostí ze světa

Gramotnost žen se zvyšuje

Podle nejnovějších údajů Institutu pro statistiku při OSN se celosvětová úroveň gramotnosti stále zvyšuje a to jak mezi dospělými, tak i mezi mladými ve věku 15–24 let. U žen, jejichž startovní pozice byla horší, je dlouhodobě zaznamenáván rychlejší nárůst gramotnosti než u mužů. Rozdíly v přístupu ke vzdělání se ale v mnoha společnostech stále nepodařilo překonat. Prvky základní gramotnosti ovládá 87 % mladých žen a 92 % mladých mužů ze zemí, které Institutu poskytují údaje. Mezi tyto země však nejsou zařazeny vyspělé země severní a západní Evropy, severní Ameriky, Austrálie a Nový Zéland a dále Japonsko a Korejská republika. Ze zemí bývalého východního bloku údaje o gramotnosti neposkytuje Česko ani Slovensko. Z méně vyspělých zemí pak chybí údaje o úrovni gramotnosti např. v Somálsku, Západní Sahaře či v Jižním Súdánu. Ve více než 60 % zemí, za něž má Institut pro statistiku k dispozici údaje, je úroveň gramotnosti mladých lidí nad 95 %. U dospělé populace je ale schopnost čtení, psaní a počítání nižší než u mladých ve věku 15–24 let a se zvyšujícím se věkem se snižuje. Mezi dospělými je gramotných osm z deseti žen a devět z deseti mužů.
Více naleznete ZDE.

Volný čas mladých v Thajsku

Podle výsledků výběrového šetření, které se konalo v Thajsku a jehož výsledky nedávno zveřejnil thajský statistický úřad, se významně snížil podíl mladých lidí ve věku 13–24 let, kteří nikdy doma nepomáhali s domácími pracemi.
V předchozím šetření v roce 2008 jich bylo 13 %, o tři roky později už to bylo pouze 6 %. Polovina z těch, kteří doma pomáhají, tak činí pravidelně. Nejoblíbenější volnočasovou aktivitou je u mladých obyvatel Thajska čtení. Alespoň občas četlo v roce 2011 téměř 85 % z nich, pravidelně čte necelá třetina mladých a 16 % nečte vůbec. Sportu se podle šetření z roku 2011 věnovalo pravidelně 76 % mladých Thajců, to bylo o dva procentní body méně než v roce 2008. Snížil se především podíl těch, kteří sportují pravidelně. Každý čtvrtý mladý obyvatel Thajska nemá o sportování zájem. Poněkud alarmující je zjištění, že už v této věkové kategorii se téměř každý osmý člověk věnuje aspoň občas gamblingu. Při předchozím šetření to byl každý desátý. Zvýšilo se jak zastoupení občasných, tak i pravidelných hráčů.
Více naleznete ZDE.

Ve Velké Británii přibývá „větrníků“

Výroba elektrické energie ve Velké Británii v roce 2013 meziročně mírně poklesla, když pro trh bylo k dispozici 351,8 TWh, tj. o 1,6 TWh méně než v roce 2012. Nejvíce elektrické energie stále produkují uhelné elektrárny, avšak podíl elektrické energie, k jejíž výrobě bylo použito hnědé či černé uhlí, se stále snižuje. Jaderné elektrárny si svůj podíl zachovaly (18 %). Zastoupení větrných elektráren na produkci elektrické energie vzrostlo z 6 % v roce 2012 na 9 % o rok později. Za tímto nárůstem stálo především zprovoznění nových větrných turbín. V absolutním vyjádření dokázaly „větrníky“ a solární panely v loňském roce vyrobit 31 TWh. Od přelomu tisíciletí se tak jedná o více než třicetinásobný nárůst. Hydroelektrárny dodávají do sítě dlouhodobě okolo 1 % z celkového množství elektrické energie. V roce 2013 z ostatních obnovitelných zdrojů pocházelo 5 % elektrické energie určené ke spotřebě. Velká Británie nepokrývá spotřebu elektrické energie jen z vlastních zdrojů. V roce 2013 dovážela energii především z Francie a Nizozemska, a to ve výši 4 % domácí spotřeby.
Více naleznete ZDE.