Záměry Eurostatu s Intrastatem

VYDÁNÍ: 09/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Statistika zahraničního obchodu se zbožím prošla v uplynulých letech velkými změnami. Se vstupem ČR do EU se podstatně změnil způsob vykazování i metodika a zpracování výsledků. Dosavadní přebírání vybraných informací z celní statistiky (výběr dat z Jednotných správních dokladů) je doplněn výkazy Intrastat, které jsou

Statistika zahraničního obchodu se zbožím prošla v uplynulých letech velkými změnami. Se vstupem ČR do EU se podstatně změnil způsob vykazování i metodika a zpracování výsledků. Dosavadní přebírání vybraných informací z celní statistiky (výběr dat z Jednotných správních dokladů) je doplněn výkazy Intrastat, které jsou sbírány přímo od firem.
Nařízení Unie stanoví minimální míru pokrytí přeshraničního obchodu zbožím v závislosti na roční hodnotě odeslání (vývozu) nebo přijetí (dovozu) zboží do, resp. z ostatních členských zemí. Prahové hodnoty jsou určeny pro každý tok zvlášť. Výše prahů je v ČR stanovena na hodnotu 8 mil. Kč na přijetí a hodnotu 8 mil. Kč na odeslání. Firmy, které práh nepřekročily, jsou od vykazování Intrastatu osvobozeny. Jejich hodnoty statistici dopočítávají.
V roce 2012 spustil Eurostat projekt SIMSTAT (Single Market Statistics), který vychází ze záměru Eurostatu harmonizovat a normalizovat metody tvorby statistiky a metadat s využitím různých zdrojů dat a tvorby víceúčelových statistik. Je součástí zastřešujícího projektu FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics). S využitím SIMSTATu se prověřují možnosti pro širší využití převzatých dat Intrastat o vývozu zboží jiných států nebo administrativních dat k modelování dovozní strany pro potřeby národní statistiky.
V České republice je přeshraniční statistika vysoce ceněna pro kvalitní zachycení podrobných informací o vývozu a dovozu zboží. Tato data využívají zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, obchodníci, ambasády a obchodní zastoupení. Rovněž národní pojetí statistiky zahraničního obchodu užívané analytiky pro rozbor makroekonomických jevů se opírá o podrobná data obou toků. Proto předpokládáme, že data Intrastatu jiných členských států získaná výměnou zužitkujeme ke kontrole vlastních sebraných dat.
Potřeby Eurostatu směřují k zajištění statistiky zahraničního obchodu celé EU. Pro tyto účely bude zřejmě postačovat na centrální úrovni jen zpracování dat o vývozu zemí Evropské unie. Další vývoj statistiky zahraničního obchodu se zbožím v Česku závisí zejména na závěrech projektu SIMSTAT
a vývoji v celní evropské legislativě. Návrhy změn v ČR budou po dokončení projektů a schválení nové evropské legislativy projednány s hlavními uživateli. V případě Intrastatu bude třeba změnu zabudovat i do národní legislativy.

Autor: , ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Musíme hledat alternativní trhy

Radek Špicar, M.Phil.

Jak hodnotí české firmy vývoj na zahraničních trzích, po přijetí sankcí Západu vůči Rusku, shrnuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Přitom vychází z výsledků nedávného průzkumu mezi členy Svazu.

Fakta o obchodě Česka se zahraničím

ilustrativní obrázek

Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje Česká republika se sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část dovozu pochází z Číny.

Vývozu dominují osobní auta

ilustrativní obrázek

Na prvních příčkách seznamu zboží ve vývozu a dovozu České republiky najdeme elektrická zařízení, silniční vozidla, výpočetní techniku a minerální paliva. Které z nich nejvíce ovlivňují obchodní bilanci?

Globalizace komplikuje statistiku

ilustrativní obrázek

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.

Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě

Ilustrační foto

Jednou z nejvýznamnějších komoditních skupin obchodovaných se zahraničím se postupně stalo ICT zboží, jehož se v roce 2012 vyvezlo z ČR za zhruba 450 mld. Kč. To byla více než jedna sedmina celého českého exportu. Česká republika se tak zařadila mezi největší vývozce ICT zboží nejen v Evropě, ale i ve světě.