Maloobchod ožil

Po kolísavém vývoji v roce 2013 se letos tržby v maloobchodě vyvíjely příznivěji. K oživení přispěl zejména prodej spotřebního zboží jak v prodejnách, tak přes internet.

Maloobchodní tržby (bez motoristického segmentu) se po přepočtu do srovnatelné cenové hladiny v prvních třech čtvrtletích letošního roku meziročně zvýšily, celkově o 2,4 %.
Růst tržeb zaznamenaly všechny tři nejsledovanější skupiny zboží, a to potraviny, pohonné hmoty i ostatní nepotravinářské zboží.

Ceny potravin a pohonných hmot dále mírně rostly

Zatímco v segmentu potravin a pohonných hmot nedosáhl růst tržeb proti stejnému období minulého roku ani jednoho procenta a jejich vývoj byl kolísavý, tržby za nepotravinářské zboží (bez pohonných hmot) rostly ve všech měsících roku. Celkově se zvýšily o 4,1 %. Růstu prodeje nepotravinářského zboží pomohl i pokles jeho cen. Naopak ceny potravin a pohonných hmot dále mírně rostly.
Na celkovém růstu maloobchodu v prvních třech čtvrtletích tohoto roku se nejvíce podílelo zvýšení prodeje zboží v internetových obchodech, a to nárůstem o 18,9 %. V podnicích provozujících převážně prodej v klasických prodejnách se nejvíce zvýšily tržby v sortimentu počítačů a telekomunikační techniky (o 17,9 %) a výrobků pro kulturu a rekreaci (o 5,3 %). Pokles naopak zaznamenaly prodejny specializované na prodej farmaceutického a zdravotnického zboží (–3,3 %). Nižší tržby realizoval také prodej ve stáncích a na trzích (–5,5 %) a nespecializované prodejny s převahou nepotravinářského zboží (–1,9 %).

Index maloobchodních tržeb za září 2014

Index maloobchodních tržeb za září 2014

Maloobchodní tržby v EU28 letos rostly ve všech měsících

Grafy ukazují vývoj sezónně očištěných tržeb za potraviny a za nepotravinářské zboží (bez pohonných hmot) ve srovnání s rokem 2010 v posledních dvou letech v ČR, v sousedních zemích a v celé Evropské unii. Je patrné, že mírně nad úrovní roku 2010 se prodej potravin pohyboval jen v Německu a Rakousku. V ostatních zemích se tržby za potraviny v porovnání s rokem 2010 snížily. Naopak v sortimentu nepotravinářského zboží vykazovalo pokles tržeb v porovnání s rokem 2010 pouze Rakousko. Slovensku se dařilo dosáhnout úrovně roku 2010 až od března 2014.
Při porovnání meziročních dat se sousedními zeměmi je zjevné, že v letošním roce se nejvíce dařilo obchodníkům s nepotravinářským zbožím v České republice a na Slovensku, kde se tyto tržby celý rok zvyšovaly a dosahovaly růstu kolem 3,0 %.
Maloobchodní tržby za celou evropskou osmadvacítku (sezónně očištěné a ve srovnatelné cenové základně) vykazovaly ve všech měsících letošního roku nárůst, v září o 1,2 %. Při porovnání s rokem 2010 se ale data zvýšila jen v srpnu, a to o 0,7 %. Ze zemí Evropské unie se meziroční tržby za září snižovaly jen Finsku, Polsku, Německu a Dánsku, ostatní země vykázaly růst. Nejvýraznější zvýšení mělo již tradičně Lucembursko (o 12,7 %), dále pak Estonsko (o 9,2 %), Rumunsko (o 5,8 %), Litva (o 5,3 %) a více než 5% růstu dosahovalo i Bulharsko (o 5,0 %).

Tržby v maloobchodě (stálé ceny, sezónně očištěno, průměr roku 2010 = 100)

Tržby v maloobchodě (stálé ceny, sezónně očištěno, průměr roku 2010 = 100)