Výběr statistických zajímavostí ze světa

Pracovní úrazy v Austrálii. Výdaje na vědu a výzkum v Číně stále rostou. Zápal plic je stále smrtelná nemoc. Spotřeba šumivého vína v Německu klesla.

Pracovní úrazy v Austrálii

Množství pracovních úrazů a nemocí z povolání se v Austrálii dlouhodobě snižuje. V polovině první dekády 21. stol. hlásil pracovní úraz každý 20. zaměstnanec, v roce 2013 to byl již jen každý 25. (4,3 %). Nejčastějším typem úrazu jsou vykloubení, natažení svalu nebo řezné poranění.
Téměř 85 % osob, které utrpěly pracovní úraz, se po vyléčení vrátilo do původního zaměstnání. Délka léčení se nejčastěji, v 61 %, omezila prakticky jen na čas nutný k ošetření. Přibližně 7 % respondentů nebylo schopno vykonávat své pracovní povinnosti po zbytek pracovní doby, 23 % (20 % mužů a 29 % žen) bylo v pracovní neschopnosti jeden až čtyři dny. U 29 % těch, kteří utrpěli pracovní úraz, si léčení vyžádalo více než pět dní. Po vyléčení 7 % respondentů změnilo zaměstnání a 8 % dotazovaných nebylo v referenčním týdnu stále schopno se do práce vrátit či pracovat jinde.
Pracovní úraz utrpí každoročně více mužů než žen. Z hlediska věku byla nejvyšší úrazovost ve věkové skupině 50–54 let, kde pracovní úraz utrpělo 52 z 1 000 osob. Zdánlivě poněkud překvapivě nejnižší úrazovost byla zaznamenána mezi pracovníky staršími 65 let (2,5 %). Tato skutečnost souvisí jistě s druhem vykonávané práce, kdy pokud osoby ve vyšším věku jsou ještě ekonomicky aktivní, pak častěji na pozicích vyžadujících vyšší kvalifikaci.

Výdaje na vědu a výzkum v Číně stále rostou

Podle nejnovějšího odhadu OECD překročí v roce 2019 absolutní výdaje na vědu a výzkum (VaV) v Číně objem finančních prostředků, které v této oblasti utrácí Spojené státy. V roce 2008, v období finanční krize, výdaje na vědu a výzkum v Evropské unii, Spojených státech i v Japonsku klesly. A zatímco v Japonsku ani v roce 2013 předkrizovou úroveň nepřekonaly, v EU i v USA v této oblasti opět došlo k růstu. Ten však není zdaleka tak rychlý jako tempo, jakým se zvyšují výdaje na VaV v Číně, která navíc žádný pokles v souvislosti s finanční krizí nezaznamenala.
V relativním vyjádření nejvíce do vědy a výzkumu investuje Jižní Korea, která už v roce 2011 předstihla do té doby vedoucí Izrael. Ten pak v roce 2012 investoval 3,9 % svého HDP, zatímco Jižní Korea již 4,4 % HDP. Ze zemí OECD a BRICS patřila v témže roce Číně 17. příčka s objemem investic do VaV, neboť tato země investovala necelá 2 % HDP.
Více ZDE.

Zápal plic je stále smrtelná nemoc

Dětský fond OSN – UNICEF u příležitosti světového dne zápalu plic, který připadá na 12. listopad, připomněl, že i přes výrazný pokles počtu úmrtí umírá na zápal plic více dětí mladších pěti let než na HIV/AIDS, malárii, spalničky a různá vnější poranění dohromady. Od roku 2000 se počet dětí, které zemřely v důsledku zápalu plic, celosvětově snížil o 44 %, přesto však na tuto nemoc v posledních letech zemřel téměř jeden milion dětí ročně.
Více ZDE.

Spotřeba šumivého vína v Německu klesla

Němci v roce 2013 vypili 322 mil. litrů šumivého vína, což bylo meziročně o 18,1 mil. litrů, tj. o 5,9 % méně. A protože se tato vína obvykle prodávají v lahvích o obsahu 0,75 l, lze konstatovat, že denně se u našich západních sousedů v loňském roce prodalo průměrně téměř 1,2 mil. lahví. Každý obyvatel Německa starší 16 let vypil ročně 46 skleniček sektu.
Více ZDE.