Alchymie revizí

VYDÁNÍ: 11-12/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Uživatele statistik dnes zajímají pouze výsledné agregáty nebo údaje o dluhu a deficitu vládních institucí. To je škoda.

K detailnímu hodnocení ekonomiky lze totiž využít obrovské množství informací obsažených v národních účtech. Národní účetnictví představuje poněkud specifickou oblast statistiky. Řídí se mezinárodně platnými standardy (dnes ESA2010 – European System of Accounts, 2010) a prezentuje výsledky ve formě účtů. Agregáty, jako např. HDP, hrubý národní důchod apod., jsou pak saldy jednotlivých účtů. HDP je saldem účtu výroby za celé národní hospodářství. Národní účty se do značné míry liší od dílčích ekonomických, sociálních, environmentálních a dalších statistik.
Velmi diskutovanou záležitostí je nyní revize standardů národního účetnictví. Jde o implementaci standardu ESA2010 vycházející principiálně z celosvětově platného standardu SNA2008 (System of National Accounts, 2008). Nejde však o první velkou revizi, kterou musel ČSÚ uskutečnit. V první polovině 90. let 20. století provedl úřad revizi, která spočívala v přechodu ze systému bilancí národního hospodářství, jenž se používal v bývalé ČSSR, na národní účetnictví. Druhou velkou revizí byl rok 2004. Se vstupem ČR do EU bylo nezbytné důsledně naplnit všechny principy ESA95. V roce 2011 došlo k revizi klasifikací. Původní klasifikace OKEČ a SKP byly nahrazeny moderními
CZ-NACE a CZ-CPA. Nyní byla ukončena první fáze revize spojená s implementací nového standardu ESA2010. Se změnou metodiky ČSÚ logicky spojil i další změny. Spočívají ve vylepšení stávajících postupů, v aktualizaci dat a v implementaci výhrad Euro­statu. Výsledkem těchto změn byl nárůst HDP v roce 2010 o 4,3 %, z čehož samotná implementace ESA2010 představuje 3,2 %.

Autor: , místopředseda ČSÚ
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Veřejné dopravní podniky v systému národních účtů ČR

ilustrativní fotka

Eurostat věnuje trvalou pozornost harmonizaci národních účtů a prohlubování jejich srovnatelnosti. Jedním z metodických problémů bylo postavení veřejných dopravních podniků a jejich (ne)započítání do vládního dluhu. Dosavadní zatřídění veřejných dopravních podniků v ČR do sektoru nefinančních podniků bylo Eurostatem shledáno správným.

V roce 2009 jsme naspořili nejvíce

Ilustrační foto

V souvislosti s 25. výročím sametové revoluce se často v médiích objevují úvahy o tom, zda se mají lidé lépe dnes než před rokem 1989, či naopak. Malý statistický exkurz do minulosti, od počátků 90. let až do roku 2013, vám umožní udělat si vlastní úsudek.

Revize napříč Evropou

Ilustrační foto

Likvidací druhého pilíře důchodového systému dosáhlo Maďarsko rekordní změny salda hospodaření směrem dolů. Avšak i další členské státy Evropské unie prohloubily své deficity z důvodu revize národních účtů.

Význam národních účtů

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Národní účty nepatří mezi statistiky, jejichž údaje by byly tématem debat široké veřejnosti, jako je tomu např. u průměrné mzdy či vývoje spotřebitelských cen. Přesto nepřímo výrazně ovlivňují životy občanů.

Zdánlivě malé změny

Ilustrační foto

Vládní dluh na jednoho obyvatele ČR již přesáhl hranici 181 tis. Kč. V případě srovnání s ekonomicky aktivním obyvatelem přesáhl 360 tis. Kč, což v mnoha regionech představuje i byt skromnějších rozměrů.

Po 20 letech dochází k revizi národních účtů

ilustrativní obrázek

Národní účty představují jediný celosvětově přijímaný systém popisu ekonomiky státu. Systematicky jsou budovány od 50. let 20. století s tím, že se čas od času, s ohledem na měnící se sociálně-ekonomické podmínky, revidují.