K situaci na realitním trhu

Realitní trh je významnou součástí každé tržní ekonomiky a nepochybně patří mezi cyklické části trhu. Výrazně se podílel jak na světové finanční recesi v roce 2008, tak i na dosavadních pokusech o její překonání.

Realitní trh je významnou součástí každé tržní ekonomiky a nepochybně patří mezi cyklické části trhu. Výrazně se podílel jak na světové finanční recesi v roce 2008, tak i na dosavadních pokusech o její překonání.
Trh rezidenčních nemovitostí zaznamenal v roce 2014 oživení. Vzrostl počet stavebních povolení na bytové domy (za leden až listopad 2014 o 42,2 % proti roku 2013). Ceny bytů mírně vzrostly. Tento vývoj je však charakteristický jak koncentrací růstu stavebních povolení na bytové domy do pražské a brněnské aglomerace, tak i zvýšením počtu individuálních stavebníků (developerů) při výstavbě rodinných domů, zejména ve venkovských oblastech země.
Otevřenou otázkou zůstává konfrontace současného oživení výstavby bytových domů s počtem volných bytů. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jich bylo více než 600 tisíc.
Doba výstavby velkých obchodních center a kancelářských nemovitostí v podstatě skončila, avšak čile se s nimi obchoduje. Nové velké projekty budou totiž vznikat jen ojediněle. V jednotlivých regionech stále pokračuje výstavba menších objektů.
Průmyslový development je významně spojen nejen se vstupem nových zahraničních investorů, ale i s oživováním investičních aktivit v úspěšných průmyslových odvětvích a podnicích.
Považuji za potřebné zdůraznit, že realitní trh v ČR dlouhodobě zápasí s obtížemi, které provázejí proces přípravy a realizace staveb. Jedná se zejména o problematiku územního rozhodování, vydávání stavebních povolení, posuzování vlivu staveb na životní prostředí a organizace veřejných zakázek. Hlavní příčinou je roztříštěnost kompetencí k jednotlivým otázkám, chybí jedno zastřešující (koordinační) místo k problematice stavění a veřejného investování.
Problémem, a to nejen současného realitního trhu, je rovněž rozsáhlý zábor nových (zelených) ploch a nedostatečné využití intravilánových prostor a brownfieldů – opuštěných výrobních a provozních areálů. Přesto považuji český realitní trh, který prošel v posledních dvaceti letech bouřlivým vývojem, za konsolidovaný a funkční. Samozřejmě že stále je co zlepšovat, např. činnost řady realitních kanceláří, ale i některých developerů.