Průmyslu se daří

V roce 2014 si český i evropský průmysl prozatím vedl lépe než v předešlém roce.

Po očištění o vliv počtu pracovních dní český průmysl za prvních 11 měsíců roku 2014 meziročně vzrostl o 4,9 %. Ve 3. čtvrtletí sice tempo růstu polevilo, když meziročně průmysl vzrostl o 2,8 %, zatímco v 1. a 2. čtvrtletí byl zaznamenán růst přes 6 %. Výsledky průmyslu v říjnu a listopadu se však zdají být příslibem pozitivního zakončení roku 2014. V říjnu průmyslová produkce po očištění o vliv počtu pracovních dní vzrostla o 3,2 % a v listopadu dokonce o 4,7 %, a to i navzdory tomu, že listopad byl pro průmysl nejsilnějším měsícem roku 2013. Oproti průměrnému měsíci roku 2010 byla listopadová produkce po očištění o sezónní vlivy (včetně vlivu počtu pracovních dní) vyšší o 12,2 %, což bylo nejvíce od vypuknutí hospodářské krize.
Bez očištění vzrostla meziročně průmyslová produkce v lednu až listopadu o 4,6 %. Meziroční růst byl zaznamenán ve všech měsících kromě srpna, ve kterém meziročně průmyslová produkce, významně ovlivněná posunem dovolených, klesla o 5,7 % a listopadu, který „doplatil“ na méně pracovních dní. Tradiční tahoun českého průmyslu, odvětví výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů, si připsal meziročně v kumulaci za leden až listopad 12,8 % a k růstu celého průmyslu přispěl necelou polovinou (+2,1 p. b.). V porovnání s průměrem roku 2010 byla za prvních 11 měsíců roku 2014 produkce automobilového průmyslu dokonce o 35,4 % vyšší.
Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích v průmyslu v lednu až listopadu roku 2014 meziročně vzrostla o 12,1 %. Nové zakázky ze zahraničí vzrostly o 13,1 %, tuzemské o 10,0 %. Automobilový průmysl k meziročnímu růstu nových zakázek přispěl 7,0 p. b. Za uvedené období v tomto odvětví nové zakázky meziročně vzrostly o 20,8 %. S výjimkou jediného odvětví – výroby oděvů – v prvních 11 měsících roku 2014 hodnota nových průmyslových zakázek meziročně vzrostla ve všech vybraných odvětvích průmyslu.

Index průmyslové produkce v EU28, kumulace za leden až říjen 2014

Index průmyslové produkce v EU28, kumulace za leden až říjen 2014

Evropským skokanem bylo Irsko

Průmyslová produkce očištěná o vliv počtu pracovních dní v EU28 v kumulaci za leden až říjen roku 2014 rovněž rostla, a sice o 1,2 % (údaje za listopad nebyly v době uzávěrky časopisu ještě za celou EU28 k dispozici). Česká republika se po prvních deseti měsících roku 2014, kromě již zmíněného srpna, držela nad průměrem EU28.
Podle aktuálních údajů zveřejněných Eurostatem vzrostla v říjnu 2014 průmyslová produkce v EU28 meziročně o 0,8 % (po očištění o vliv počtu pracovních dní). V porovnání s měsícem září byla po sezónním očištění o 0,1 % vyšší.
Evropským skokanem měsíce října bylo Irsko, jehož průmysl v porovnání s říjnem roku 2013 připsal impozantních 38,8 %. Ačkoliv nadpoloviční většina zemí hlásila růst, pomyslnou stříbrnou medaili získalo s výrazným odstupem Slovinsko (+4,1 %) a bronz Rumunsko (+3,9 %). Růst přes 3 % zaznamenalo ještě váhově zanedbatelné Lucembursko (+3,6 %) a Česká republika (+3,2 %).
Za rekordmana roku 2014 je možné označit již zmíněné Irsko, jehož průmyslová produkce v prvních 10 měsících vzrostla meziročně o téměř 20 %. Irský průmysl má však za sebou 3 roky meziročních poklesů a právě v roce 2014 se mu podařilo výrazněji překonat úroveň roku 2010.
Meziročně lépe než České republice se v prvních 10 měsících roku 2014 dařilo ještě Maďarsku (+7,5 %), Rumunsku (+7,1 %) a Lucembursku (+6,9 %). Naopak velké země jako Itálie a Francie v kumulaci za leden až říjen hlásily pokles o 0,7 %, resp. o 0,9 %.
Všichni naši sousedé vykázali v kumulaci za prvních 10 měsíců roku 2014 růst. Slovensko o 4,4 %, Polsko o 3,2 %, Rakousko o 0,8 % a Německo o 1,6 %. Aktuální údaje z Německa hlásí v listopadu 2014 po sezónním očištění mírný meziměsíční pokles o 0,1 % a rovněž meziroční pokles o 0,6 %. S výjimkou měsíce srpna to byl však zatím jediný měsíc roku 2014, ve kterém byl německý průmysl, na který je český významně vázán, v poklesu.

Průmyslová produkce EU28 v období 2013–2014 (sezónně očištěno)

Průmyslová produkce EU28 v období 2013–2014 (sezónně očištěno)