Starším Kanaďanům chybí důvěrní přátelé

Více než polovina (55 %) Kanaďanů, kteří se v roce 2013 zúčastnili průzkumu o sociálních vtazích, uvedlo, že má nejméně pět blízkých příbuzných. Nadpoloviční většina (51 %) dotázaných odpověděla, že má alespoň pět blízkých přátel. Pouze každý 25. Kanaďan nemá údajně ani jednoho blízkého příbuzného a každý 17. nemá žádného důvěrného přítele.

Kromě blízké rodiny a přátel odpovídali respondenti i na otázky, které se týkaly rozsáhlejší sítě jejich sociálních kontaktů. Sem patřili ostatní přátelé a rodina, kolegové, sousedé a známí. Téměř polovina (47 %) dotázaných uvedla, že má více než 20 přátel.

Mladí lidé mají více sociálních kontaktů

Se zvyšujícím se věkem ubývá přátel. Sociální síť kontaktů byla u osob mladších 25 let nejširší. Polovina z nich deklarovala, že má alespoň 24 přátel. Ve věku mezi 25 a 30 lety každý druhý uváděl, že má alespoň dvě desítky přátel, u osob ve věku 45–54 let to bylo již jen 15 přátel. U seniorů starších 65 let byl okruh přátel ještě menší – polovina z nich jich měla méně než deset.
Jedním z důvodů, proč je okruh přátel u mladých lidí větší, je skutečnost, že mají více příležitostí, možností a způsobů, kde a jak se s novými lidmi setkat. V měsíci, který šetření předcházel, se šest z deseti Kanaďanů mladších 35 let setkalo s někým pro ně doposud neznámým. Tu samou zkušenost měla polovina 35–44letých a 41 % 45–54letých, avšak pouze třetina seniorů starších 65 let. Není nikterak překvapující, že napříč věkovými skupinami se lišily i okolnosti a způsob, za nichž k seznámení došlo. Přesto je ale určitým překvapením, že pouhá pětina respondentů mladších 35 let získala nového známého díky nějaké formě on-line komunikace.
Denní kontakt je něco, co je mnohem častější mezi přáteli než mezi rodinnými příslušníky, kteří nežijí ve společné domácnosti. S přáteli se denně vidí, píše si, telefonuje 38 % Kanaďanů, v denním kontaktu s příbuznými je pouze 30 % dotazovaných.

S rodinou si telefonují, s přáteli se vídají

Dvě třetiny respondentů jsou týdně v telefonickém kontaktu s příbuznými, ale s přáteli si jich týdně volá pouze 54 %. S příbuznými mimo domov se pravidelně setkává jen 43 % Kanaďanů, avšak s přáteli tráví společně čas při různých aktivitách pravidelně téměř dva ze tří Kanaďanů.
I míra využívání zpráv SMS a e-mailů v kontaktu s rodinou a s přáteli se liší. Dvě třetiny dotázaných posílají SMS pravidelně alespoň jednou týdně zprávy přátelům a 57 % s nimi udržuje kontakt prostřednictvím e-mailu či sociálních sítí. Textové zprávy si se členy rodiny vyměňuje 55 % Kanaďanů a 44 % jich pro kontakt s příbuznými využívá internet.
Poprvé se v tomto výzkumu také zjišťovalo využívání sociálních sítí. Mezi uživateli internetu používá sedm z deseti i sociální sítě. Nejvíce jsou na nich aktivní osoby mladší 25 let (více než devět z deseti). Se zvyšujícím se věkem přístup na sociální sítě klesá a mezi staršími 65 let je používá pouze třetina. Na otázku, kolik mají přátel na facebooku, odpověděla polovina (48 %) uživatelů, že má více než 150 přátel. Průměrný počet přátel na facebooku byl 228. Mladí ve věku 15 až 24 let měli průměrně 338 přátel, u seniorů, kteří aktivně využívali svůj facebookový profil, to bylo v průměru 54 přátel.
Více ZDE.