Výběr statistických zajímavostí ze světa

Lov sobů v Norsku. Podpory v zemědělství skončily, produkce máku proto vzrostla. Spotřeba papíru se snižuje.

Lov sobů v Norsku

V lovecké sezóně 2014 bylo v Norsku zastřeleno 7,9 tis. sobů, což bylo nejvíce od roku 1999. Míra úspěšnosti lovu, tj. podíl počtu ulovených zvířat a počtu vydaných povolení, se meziročně snížila o 1 % a nepřesáhla hranici 38 %.
V celém Norsku bylo v loňském roce vydáno téměř 21 tis. povolení k lovu sobů. Největší lovnou oblastí je plošina Hardangervidda, kde mohlo být v roce 2014 uloveno až 9 tis. volně žijících sobů. Skutečně uloveno jich bylo 2,6 tis. V roce 2013 zde mohlo být uloveno maximálně 7 tis. sobů a počet zastřelených zvířat dosáhl dva tisíce. Počet vydaných povolení tak jen v této oblasti vzrostl o 29 %, ale míra úspěšnosti lovu se meziročně prakticky nezměnila. Celkově se v posledních letech zájem o lov sobů zvyšuje. Údaje o počtech lovců v loňském roce sice budou k dispozici až během roku 2015, ale v roce 2013 si 18,4 tis. vydaných licencí mezi sebe rozdělilo 9,8 tis. lovců, tj. o 300 více než v roce předchozím.
Více ZDE.

Podpory v zemědělství skončily, produkce máku proto vzrostla

Podle zprávy Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se produkce opia v Myan­maru a Laosu stále zvyšuje. V roce 2014 se plocha, na níž se pěstoval mák, zvětšila v těchto státech celkem o 2,6 tis. ha a dosáhla již téměř 64 tis. ha. Sklizeň v loňském roce se přiblížila trojnásobku z roku 2006. Myanmar zůstává největším jihovýchodoasijským producentem opia a drží si druhé místo za jasně vedoucím Afghánistánem, který pokrývá asi devět desetin světové nelegální produkce opiátů.
Podle odhadu se v Laosu a Myan­maru v roce 2014 vyprodukovalo 762 tun surového opia, které se zpracovalo na 76 tun heroinu. Ten podobně jako v Afghánistánu nebyl určen pouze pro místní trh. Afghánská produkce opia podle odhadů v roce 2014 meziročně vzrostla dokonce o 17 % a pohybovala se okolo 6,4 tis. tun. Za tímto nárůstem stojí především skutečnost, že mnozí drobní zemědělci se v provincii Hilmand znovu vrátili k pěstování máku poté, co skončilo vyplácení podpor, pokud svá pole místo máku oseli či osázeli jinými plodinami.
Více ZDE.

Spotřeba papíru se snižuje

Světová produkce dřeva v roce 2013 rostla již čtvrtým rokem po sobě. Pokles v krizových letech 2008 a 2009 byl tedy pouze přechodný a v celosvětovém měřítku nepoznamenal pouze výrobce překližek. Produkce celulózy a papíru stagnovala v roce 2013 především kvůli poklesu poptávky po těchto komoditách v Číně, která je dlouhodobě největším světovým spotřebitelem těchto surovin.
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) ve své zprávě uvádí, že po 38 letech, kdy čínská spotřeba celulózy a použitého papíru – dvou hlavních surovin používaných při výrobě papíru – setrvale rostla, poklesla v roce 2013 meziročně v Číně o jedno procento. A právě skutečnost, že Číňané ve stále větší míře přecházejí na elektronické publikace, stojí za stagnací nejen čínské, ale i globální produkce papíru a celulózy.
Navzdory snižující se potřebě papíru roste důležitost Číny na trzích s ostatními materiály, při jejichž výrobě se používá i dřevo. Na trhu s řezaným dřevem předstihla Čína v produkci doposud vedoucí Kanadu. Z vedoucí pozice v pořadí spotřebitelů stavebního dříví sesadila Spojené státy. Čínský dovoz kulatiny a řeziva dosáhl v roce 2013 rekordní úrovně.
Celosvětová produkce dřevěných pelet dosáhla v roce 2013 svého historického maxima, a to především díky podpoře zelené energie v evropských zemích.
Více ZDE.