K situaci na realitním trhu

VYDÁNÍ: 01/2015
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Realitní trh je významnou součástí každé tržní ekonomiky a nepochybně patří mezi cyklické části trhu. Výrazně se podílel jak na světové finanční recesi v roce 2008, tak i na dosavadních pokusech o její překonání.

Realitní trh je významnou součástí každé tržní ekonomiky a nepochybně patří mezi cyklické části trhu. Výrazně se podílel jak na světové finanční recesi v roce 2008, tak i na dosavadních pokusech o její překonání.
Trh rezidenčních nemovitostí zaznamenal v roce 2014 oživení. Vzrostl počet stavebních povolení na bytové domy (za leden až listopad 2014 o 42,2 % proti roku 2013). Ceny bytů mírně vzrostly. Tento vývoj je však charakteristický jak koncentrací růstu stavebních povolení na bytové domy do pražské a brněnské aglomerace, tak i zvýšením počtu individuálních stavebníků (developerů) při výstavbě rodinných domů, zejména ve venkovských oblastech země.
Otevřenou otázkou zůstává konfrontace současného oživení výstavby bytových domů s počtem volných bytů. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jich bylo více než 600 tisíc.
Doba výstavby velkých obchodních center a kancelářských nemovitostí v podstatě skončila, avšak čile se s nimi obchoduje. Nové velké projekty budou totiž vznikat jen ojediněle. V jednotlivých regionech stále pokračuje výstavba menších objektů.
Průmyslový development je významně spojen nejen se vstupem nových zahraničních investorů, ale i s oživováním investičních aktivit v úspěšných průmyslových odvětvích a podnicích.
Považuji za potřebné zdůraznit, že realitní trh v ČR dlouhodobě zápasí s obtížemi, které provázejí proces přípravy a realizace staveb. Jedná se zejména o problematiku územního rozhodování, vydávání stavebních povolení, posuzování vlivu staveb na životní prostředí a organizace veřejných zakázek. Hlavní příčinou je roztříštěnost kompetencí k jednotlivým otázkám, chybí jedno zastřešující (koordinační) místo k problematice stavění a veřejného investování.
Problémem, a to nejen současného realitního trhu, je rovněž rozsáhlý zábor nových (zelených) ploch a nedostatečné využití intravilánových prostor a brownfieldů – opuštěných výrobních a provozních areálů. Přesto považuji český realitní trh, který prošel v posledních dvaceti letech bouřlivým vývojem, za konsolidovaný a funkční. Samozřejmě že stále je co zlepšovat, např. činnost řady realitních kanceláří, ale i některých developerů.

Autor: , sekce produkčních statistik
Zatím zde není žádný komentář.

Související články

 

Nejvíce se prodávají stavební pozemky

ilustrativní fotka

Na konci loňského roku vydal ČSÚ publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí. Data za byty, rodinné domy, stavební pozemky a bytové domy dostávají každý měsíc statistici z daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí od finančních úřadů.

Co se stalo s cenami ve stavebnictví od roku 2008

Ilustrační foto

Mezi vývojem cen ve stavebnictví, zejména bytovém, a cenami bytových nemovitostí lze nalézt určité souvislosti. Zvláště pak, pokud se zaměříme na období od roku 2008, kdy nastala změna cenových trendů, až do současnosti.