Co je to maloobchod?

Tato zdánlivě jednoduchá otázka je ve skutečnosti dosti složitá, zejména když jde o měření tržeb v tomto odvětví.

Tato zdánlivě jednoduchá otázka je ve skutečnosti dosti složitá, zejména když jde o měření tržeb v tomto odvětví.
Připomeňme si, jaký je základní smysl publikování měsíčních údajů o vývoji tržeb v maloobchodě. Data mají sloužit jako rychlý indikátor vývoje konečné spotřeby domácností jako nejvýznamnější složky užití hrubého domácího produktu.
Problém, se kterým se statistici dlouhodobě potýkají, je rozdílnost pokrytí obou ukazatelů. Nejde jen o to, že domácnosti utrácejí své peníze i jinde než v obchodech (velkou váhu tvoří výdaje za služby), ale v dnešní době se již stírá rozdíl mezi velkoobchodem a maloobchodem. Například v Makru podnikatelé běžně nakupují potraviny pro osobní spotřebu. Stejně tak malí obchodníci využívají cenové akce obchodních řetězců k nákupu zboží pro další prodej.
Samostatnou kapitolu tvoří prodej pohonných hmot. Ze získaných údajů nelze rozlišit množství koupené pro osobní spotřebu a mezispotřebu. Navíc část zboží nakupují cizinci, což se zase projevuje na vývozu.
Pokud se vzájemný poměr výdajů jednotlivých skupin nakupujících v čase významně nemění, lze trendy vývoje maloobchodu použít pro solidní odhad vývoje konečné spotřeby domácností.
Problém však nastává při výraznější změně spotřebního chování nebo ekonomického cyklu.
Komplikovaný je rovněž obchod s motorovými vozidly, který jednak vykazuje poměrně volatilní chování a současně jej tvoří (odhadem z poloviny) i jiné než spotřebitelské výdaje. V tomto odvětví totiž ve statistické klasifikaci není vůbec rozlišen velkoobchod a maloobchod. V praxi většiny evropských zemí jsou údaje o tomto odvětví publikovány mimo „klasický“ maloobchod právě z důvodu, že vazba na útraty domácností je slabá.
V České republice tomu tak dosud nebylo, nicméně od údajů za leden 2015 se Český statistický úřad této většinové praxi přizpůsobí a údaje za prodej motorových vozidel a dílů nebudou součástí indexu maloobchodních tržeb. Zůstanou však k dispozici uživatelům samostatně.
Věřím, že tato změna přispěje alespoň malým dílkem k objektivnějšímu nahlížení na makroekonomický vývoj české ekonomiky.