Co nás ochránilo před zdražováním? Kurz koruny

Vývoj české inflace se v porovnání s Evropskou unií v letech 2000–2014 téměř neliší. Od roku 2000 se průměrná cenová hladina v Unii zvýšila o 36,7 %, v Česku o 35,1 %.

Při srovnání přírůstků cen ve sledovaném období je vidět jistá podobnost ČR s průměrem EU.  Rozdíly vytvářelo nepravidelné, avšak výrazné, zvyšování nepřímých daní – zejména daně z přidané hodnoty a spotřebitelské daně.
Zajímavé je srovnání podle jednotlivých výdajových spotřebitelských skupin. Z infografiky je patrný značně rozdílný vývoj, který se ve sledovaném období jeví jako dlouhodobý systematický trend. Ostatně není to jen záležitost České republiky, ale i jiných evropských zemí. Za pozornost stojí i skupina „bydlení“.

Průměrná roční míra inflace v EU28 a ČR v období 2001–2014 (v %, harmonizovaný index)

Průměrná roční míra inflace v EU28 a ČR v období 2001–2014 (v %, harmonizovaný index)

Růst cen v Evropě v období 2000–2014 (v %, harmonizovaný index)

Nebezpečí pro českou ekonomiku představuje její otevřenost

Na vývoj inflace má vliv otevřenost ekonomiky v ČR zejména vůči Evropě a také změna kurzu koruny vůči evropským měnám. Právě její kurz ČR dosud značně chránil před růstem cen zejména oděvů a obuvi, vybavení domácností a v dopravě (především pohonné hmoty a automobily). Tyto skupiny zboží jsou velmi obchodovatelné a jejich ceny jsou mezinárodně podobné.

Deregulace ovlivnila náklady na bydlení

Výrazně více než v EU však rostly výdaje na bydlení. Zde hrál kurz koruny jen malou roli. Velkou měrou k cenovému růstu přispěla deregulace nájmů, kde byla postupně uvolněna omezení na výši nájemného a to dosáhlo volných tržních cenových limitů. Relativně značně rostly ceny vodného, stočného a ceny plynu, které jsou významně monopolizovány.

Oblast telekomunikací u nás ukazuje dlouhodobé udržování cen na relativně vysoké úrovni, která skončila až po roce 2007. Naopak růst cen alkoholických nápojů a cigaret, který je dán do značné míry daňovou politikou státu, za evropským průměrem mírně zaostával.

Růst cen v období 2000–2014 (harmonizovaný index)

Růst cen v období 2000–2014  (harmonizovaný index)

Bydlení – růst cen v období 2000–2014 (harmonizovaný index)

Bydlení – růst cen v období  2000–2014 (harmonizovaný index)