Evropský statistický systém pracuje na základě partnerství a spolupráce

  Vloni v červenci Mariana Kotzeva vystřídala Marii Bohatou, bývalou předsedkyni Českého statistického úřadu, ve funkci náměstkyně generálního ředitele Eurostatu. S evropským statistickým úřadem začala spolupracovat již v roce 2012. V rozhovoru, který poskytla časopisu Statistika&My, informuje o jeho vizích, současných úkolech a také o výborné spolupráci s dalšími národními statistickými úřady.

  Před nástupem do funkce jste působila v pozici předsedkyně národního statistického úřadu. Jaké jsou z vašeho pohledu největší rozdíly mezi těmito pozicemi?

  Nástup do Eurostatu pro mě představoval nové výzvy a příležitosti. Rozhodně mi hodně pomohly mé zkušenosti z funkce předsedkyně bulharského statistického úřadu. Věděla jsem, co ve skutečnosti představuje produkce statistik a jakým problémům čelí národní statistické úřady. Práce v Eurostatu vyžadovala nové dovednosti. Proto jsem ke svým zkušenostem a odborným znalostem musela přidat další schopnosti: pracovat v multikulturním prostředí, obsáhnout rozmanitost statistických systémů v Evropské unii a nacházet společná řešení při zachování národních zvláštností.

  Do funkce jste nastoupila před půlrokem. Jak byste zhodnotila toto období?

  Nebyl to úplně nový začátek. Pro Eurostat jsem již začala pracovat v roce 2012. Díky tomu jsem měla příležitost seznámit se se zdejšími lidmi a jejich prací. To mi nesmírně pomohlo při mých začátcích ve funkci náměstkyně generálního ředitele. Těch prvních šest měsíců bylo velmi intenzivních. Ve všech oblastech, za které jsem odpovědná, jako jsou ekonomické, sociální, sektorové a regionální statistiky, metodika, big data a informační technologie, se připravují strategické iniciativy. Některé z nich se již realizují, například modernizace sociálních statistik, uzel pro sčítání a projekt FRIBS. Jsem rovněž zodpovědná za realizaci Vize Evropského statistického systému pro rok 2020, která byla přijata Výborem pro Evropský statistický systém v květnu 2014. V následujících letech by měla sloužit jako návod pro rozvoj statisticky v Evropě. Je pro mě čest pracovat s tak vynikajícími týmy jak z Eurostatu, tak i z národních statistických úřadů.

  Můžete vyjmenovat nejdůležitější úkoly, které nyní stojí před Eurostatem a vámi osobně?

  Výzvy, kterým čelí Eurostat, jsou tytéž, jimž čelí mnohé národní statistické úřady. To znamená problémy se zásadním zlepšením údajů, digitální transformace. Dále potíže s tím, jak splnit stále rostoucí požadavky při zmenšujících se zdrojích a jak sdělovat přidanou hodnotu úředních statistik. Osobně se snažím nalézt správné odpovědi na otázky, které činnosti Eurostatu by měly obohatit národní postupy, jak zintenzivnit spolupráci partnerů v Evropském statistickém systému a mezi ostatními zainteresovanými stranami, jako například  vlastníky primárních údajů v soukromém sektoru.

  Velkým tématem v oblasti evropské statistiky je strategie Vize 2020. Jaké největší přínosy očekáváte v souvislosti s její implementací?

  Vize Evropského statistického systému pro rok 2020 stanovila pět klíčových oblastí, na které by se mělo zaměřit naše úsilí. Jsou to uživatelé, využití potenciálu nových zdrojů údajů, zefektivnění statistických procesů, kvalita jako řídící zásada ve všech našich činnostech, diseminace a komunikace. Pro všechny oblasti se definovaly strategické cíle. Pokud jich bude dosaženo, umožní to Eurostatu a národním statickým úřadům udržet si svůj význam a plnit náročné úkoly informačního věku. Vize se dále soustředí na sjednocení znalostí. Společné projekty najdou řešení na otázky, zda a jak by se daly v produkci úřední statistiky využít nové zdroje údajů, například z mobilních telefonů nebo sociálních sítí. Prověří se i nové formy kooperace – střediska vynikající spolupráce. Jeden nebo více národních statistických úřadů by tak mohly poskytovat služby pro zbytek členů Evropského statistického systému.

  Dosáhlo se v této oblasti nějakého konkrétního pokroku?

  Od května 2014, kdy byla Vize Evropského statistického systému pro rok 2020 přijata, se pracuje na její transformaci do konkrétních projektů a činností. S potěšením mohu oznámit, že na posledním zasedání Výboru pro Evropský statistický systém, v únoru 2015, bylo odsouhlaseno portfolio s osmi projekty. Obsahuje tři pokračující projekty: SIMSTAT, který je zaměřený na pilotní výměnu mikrodat pro statistiku obchodu se zbožím; projekt Validace údajů a projekt ESBRS zacílený na zlepšování kvality národních registrů ekonomických subjektů a Eurogroup registru nadnárodních ekonomických subjektů.

  Výbor pro Evropský statistický systém odsouhlasil z důvodu realizace Vize 2020 i další projekty. Které to jsou?

  ADMIN, ESDEN a SERV. Projekt ADMIN se soustředí na širší využití stávajících administrativních zdrojů dat pro produkci úřední statistiky. Účelem projektu ESDEN je modernizace počítačové sítě pro výměnu dat mezi partnery Evropského statistického systému. Projekt SERV bude směřovat na sdílení služeb mezi členy statistického systému. Poslední dva projekty se věnují digitálnímu šíření údajů – diseminaci a komunikaci. Portfolio projektů se bude časem ještě dále rozvíjet podle potřeb členů statistického systému a dostupných zdrojů dat.

  Co si myslíte o spolupráci Eurostatu s národními statistickými úřady?

  Evropský statistický systém pracoval a stále pracuje na základě partnerství a spolupráce. Je jako rodina, takže po dobu, co jste jejím členem, získáte mnoho přátel z různých zemí. Díky tomu se daří zajišťovat porovnatelnost statistik a dosahovat dalšího pokroku v metodice. V posledním roce se také konsolidoval Evropský statistický systém. Uskutečnila se řada neformálních seminářů s předsedy národních statistických úřadů, na kterých se diskutovalo otevřeným a brainstormingovým způsobem. Hledali jsme společná řešení, jak vyhovět náročným úkolům a problémům se záplavou údajů, krácením rozpočtů či nových požadavků na statistiku v rámci stávajících i nových modelů spolupráce. Mimochodem, první seminář zorganizoval Český statistický úřad. Osobně jsem přesvědčena, že partnerství je v samotných základech Evropského statistického systému. Právě na nich musíme stavět, abychom provedli naši loď obtížnými a bouřlivými časy. Úspěchem je cesta, nikoli místo určení. A já se těším na pokračování v cestě!

  Mariana KotzevaMariana Kotzeva

  Vystudovala statistiku a demografii na Univerzitě národní a světové ekonomiky v Sofii v Bulharsku, kde získala i doktorát z ekonomie. Od roku 2003 působí na této univerzitě také jako docentka. V roce 1993 obdržela titul MA v oboru ekonomie na Univerzitě státu New York a Central European University v Praze.
  V letech 2007 až 2012 vedla Mariana Kotzeva bulharský statistický úřad (BNSI – Bulgarian National Statistical Institute). V dubnu roku 2012 začala spolupracovat s Eurostatem. V období 2006 až 2007 pracovala jako poradce bulharského prezidenta.
  Náměstkyní generálního ředitele Eurostatu se stala Mariana Kotzeva 1. července 2014.