K situaci na energetickém trhu

Energetický systém v České republice poskytuje v současnosti spolehlivé, stabilní a dostupné služby všem sektorům české ekonomiky. Dnes stojí před řadou otázek. Některá jejich řešení už za sebou mají určitý vývoj. Jiná vyplývají z rychlého technického a technologického vývoje v oboru.
Po havárii v japonské Fukušimě a následném rozhodnutí Německa o postupném ukončení provozu atomových elektráren je jaderná energetika ostře sledovaným tématem. V současné době a nejbližších dvaceti letech je nemožné se bez ní obejít. Uhlí bylo v minulém století klíčovým produktem. Stálo za obrovským civilizačním rozvojem. I když jeho význam klesá, stále zůstává, a to nejen v Česku, velmi významným energetickým zdrojem. Toto téma je u nás spojeno s tzv. „územními limity těžby uhlí“ a zůstane jím tak dlouho, dokud nebudou všechny dostupné uhelné zásoby vytěženy.
Naopak ropa a plyn jsou komodity, u kterých jsme zcela závislí na dovozu. Jejich stabilitu výrazně ovlivňuje aktuální situace v zemích, odkud je importujeme. Dobrou zprávou je, že v případě nutnosti máme k dispozici potřebné kapacity k překlenutí nečekaných událostí.
Obnovitelné zdroje energií patří již delší dobu k nejaktuálnějšímu tématu dalšího vývoje nejen české energetiky. Vedle stabilního a jasného obnovitelného zdroje, jakým jsou vodní elektrárny, se středem pozornosti stala zejména sluneční energie (fotovoltaika), dále energie větru a biomasy. Že zde nelze prosazovat jednoduchá řešení, dokumentuje dosavadní vývoj kolem fotovoltaiky a diskuze na téma, kolik lze využít biomasy pro energetiku a kolik pro potravinářský průmysl.
S energetickým systémem souvisí i energetická účinnost a úspory. Řadu opatření se v tomto směru již podařilo uskutečnit, např. zelená úsporám. V domácnostech a podnicích dochází k nenápadným a plynulým nákupům nových úspornějších energetických spotřebičů.
Energetická soběstačnost je rovněž velmi diskutovanou otázkou. S ní souvisí i energetická bezpečnost. Úsilí o zvýšení energetické soběstačnosti považuji za opodstatněné a je v zájmu České republiky. Proto se připojuji ke slovům Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která si myslí, že v příštích desetiletích se ze všech známých forem energie budeme muset soustřeďovat na všechny.